Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jednostki długości

Jednostki długości

Podstawowe jednostki długości to:

Jednostki długości. 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm; 1 dm = 10 cm; 1 cm = 10 mm. Czyt.: km - kilometr, m - metr, dm - decymetr, cm - centymetr, mm - milimetr.

Wynikają z tego zależności

1 m = 100 cm

1 dm = 100 mm

Długości odcinków podajesz w formie wyrażeń dwumianowych lub ułamków dziesiętnych (patrz rozdział o wyrażeniach dwumianowych).

Przykład

Jednostki długości. |AB| - czyt.: długość odcinka AB.

|AB| = 3 cm 5 mm lub |AB| = 3,5 cm

UWAGA: tę samą długość można również wyrazić jako 0,35 dm lub 35 mm, w zależności od potrzeb.

Podając długość łamanej, sumujesz długości wszystkich jej boków (czyli odcinków, z których się składa); musisz pamiętać, by wyrazić je w jednakowy sposób.

Przykład 1

Podaj długość łamanej otwartej ABCD.

Jednostki długości. Mierzysz. |AB| |BC| |CD|

Długość łamanej otwartej ABCD wynosi 68 mm lub 6,8 cm.

Przykład 2

Jaką długość ma łamana zamknięta ABCDE?

Jednostki długości. Mierzysz. |AB| |BC| |CD| |DE| |EA|

Długość łamanej zamkniętej ABCDE wynosi 15,1 cm.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jednostki długości

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.