Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan i sześcian to figury przestrzenne (bryły).

Prostopadłościan i sześcian. Wierzchołek, ściana, krawędź. Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem. Prostopadłościan ma: 6 ścian, 8 wierzchołków, 12 krawędzi.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie, których długości są wymiarami prostopadłościanu.

Przykład 1

Prostopadłościan i sześcian. Prostopadłościan o wymiarach 10 cm, 5 cm i 3 cm. Krawędzi o dł. 10 cm jest 4. Krawędzi o dł. 5 cm jest 4. Krawędzi o dł. 3 cm jest 4. Sześcian to prostopadłościan, którego ściany są kwadratami.

Z jednego wierzchołka wychodzą 3 krawędzie o równej długości.

Przykład 2

Prostopadłościan i sześcian. Wszystkie krawędzie sześcianu mają tę samą długość. 12 krawędzi o długości 3 cm.

Zadanie 1

Prostopadłościan ma wymiary 7 cm, 8 cm i 4 cm. Oblicz sumę długości krawędzi tego prostopadłościanu.

Rozwiązanie

Z przykładu 1 wiesz, że jest po 4 krawędzie każdej długości.

Prostopadłościan i sześcian.

Odp.:

Suma długości krawędzi prostopadłościanu wynosi 76 cm.

Zadanie 2

Ania wykonała szkielet sześcianu z patyczków o długości 10 cm. Oblicz sumę długości krawędzi tego sześcianu.

Rozwiązanie

Wiesz, że sześcian ma 12 krawędzi równej długości.

12 · 10 cm =

= 120 cm

Odp.:

Suma długości krawędzi sześcianu wynosi 120 cm.

Zadanie 3

Z drutu o długości 84 cm wykonano szkielet sześcianu.

Jaka jest długość krawędzi sześcianu?

Rozwiązanie

Długość drutu to suma długości krawędzi. Jeżeli długość drutu podzielisz przez ilość krawędzi (12), to otrzymasz długość jednej krawędzi.

84 cm : 12 = 7 cm

Zadanie 4

Dwie krawędzie prostopadłościanu wychodzące z jednego wierzchołka mają długość 2 cm i 4 cm. Jaką ma długość trzecia krawędź wychodząca z tego wierzchołka, jeżeli na szkielet zużyto 56 cm drutu?

Rozwiązanie

Długość drutu to suma krawędzi prostopadłościanu.

Wiesz, że jest po 4 krawędzie każdej długości.

Na wykonanie krawędzi o długości 2 cm i 4 cm zużyto:

Prostopadłościan i sześcian.

Pozostała część to:

56 - 24 = 32 cm

Z tego kawałka wykonano 4 krawędzie.

32 cm : 4 = 8 cm

Odp.:

Trzecia krawędź ma długość 8 cm.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Prostopadłościan i sześcian

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.