Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozwiązywanie zadań tekstowych

Rozwiązywanie zadań tekstowych

Zadanie 1

Bluzka kosztowała 30 zł. Cenę obniżono o 15%. Jaka jest obecnie cena bluzki?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczamy procent z danej liczby. Zamieniamy procent na liczbę i skracamy. Wyciągamy całości. Obliczyliśmy, o ile złotych obniżono cenę bluzki. Odejmujemy od ceny bluzki kwotę, o którą obniżono cenę.

Odpowiedź:

Obecnie bluzka kosztuje 25,50 zł.

Zadanie 2

Telewizor kosztował 550 zł. Cenę podwyższono o 10%. Ile teraz kosztuje telewizor?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczamy, o ile złotych podwyższono cenę. Procent zamieniamy na liczbę - w liczniku piszemy liczbę procent, w mianowniku 100. O tyle podwyższono cenę. Dodajemy, bo cenę podwyższono.

Odpowiedź:

Obecnie telewizor kosztuje 605 zł.

Zadanie 3

Kupując rower na raty, należy wpłacić 15% jego wartości. Ile należy wpłacić, jeżeli rower kosztuje 450 zł?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczamy 15% z 450 zł. Zamieniamy procenty na liczbę. Skracamy na krzyż przez 10. Wyciągamy całości - przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo.

Odpowiedź:

Należy wpłacić 67,50 zł.

Zadanie 4

Pan Krzysztof zarabia 1500 zł miesięcznie, a pan Adam 2500 zł. Od tych zarobków muszą zapłacić 19% podatku. Który z panów zapłaci większy podatek? O ile większy?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Tyle zapłaci pan Krzysztof. Zamieniamy procenty na ułamki, w liczniku piszemy liczbę procent, w mianowniku 100. Skracamy przez 100. Tyle zapłaci pan Adam. Zamieniamy procenty na ułamek. O tyle więcej podatku zapłaci pan Adam.

Odpowiedź:

Większy podatek zapłaci pan Adam. Zapłaci o 190 zł więcej.

Zadanie 5

Janek miał 130 zł. 30% tej kwoty wydał na grę komputerową. Ile pieniędzy mu zostało?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczamy cenę gry. Zamieniamy procent na liczbę, skracamy przez 10. Tyle kosztowała gra. Tyle mu zostało.

Odpowiedź:

Jankowi zostało 91 zł.

Zadanie 6

Pani Kowalska wpłaciła 1500 zł do banku. Oprocentowanie wynosi 4,5% w skali roku. Ile pieniędzy będzie miała po roku?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczamy procent z danej liczby. Zamieniamy procenty na liczbę. Skracamy przez 100. Tyle pieniędzy zyska po roku. Tyle będzie miała po roku.

Odpowiedź:

Pani Kowalska po roku będzie miała 1567,50 zł.

Zadanie 7

Mama Kasi zarabia miesięcznie 1600 zł. Jej zarobki od przyszłego miesiąca wzrosną o 5%. Ile będzie zarabiać mama Kasi?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczamy procent z danej liczby. Zamieniamy procent na liczbę. Skracamy przez 100. O tyle wzrosną zarobki mamy Kasi. Tyle będą wynosiły obecne zarobki.

Odpowiedź:

Mama Kasi będzie zarabiać 1680 zł.

Zadanie 8

W kwietniu bilet do kina kosztował 12 zł. W maju bilet ten zdrożał o 25%. Z okazji Dnia Dziecka ceny biletów obniżono o 40%. Ile kosztował bilet do kina tego dnia?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. O tyle zdrożał bilet. Zamieniamy procent na liczbę. Mnożymy licznik przez liczbę. Wyciągamy całości.

Bilet zdrożał o 3 zł, więc teraz kosztuje:

Rozwiązywanie zadań tekstowych. O tyle obniżono cenę biletu w czerwcu. Procent zamieniamy na liczbę. O tyle obniżono cenę biletu. Tyle bilet kosztował w czerwcu.

Odpowiedź:

Z okazji Dnia Dziecka bilet kosztował 9 zł.

Zadanie 9

Biuro podróży „Europa” podało, że aż 20 000 osób, czyli 40% klientów biura odwiedziło Austrię. Ile osób korzystało z usług tego biura?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Czyli 40% z pewnej liczby to 20 000. Zamieniamy procenty na liczbę - w liczniku piszemy liczbę procent, w mianowniku 100. Obliczamy x. Zamieniamy dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby. Wyciągamy całości.

Odpowiedź:

Z usług biura korzystało 50 000 osób.

Zadanie 10

W szkole uczyło się 300 uczniów. W pierwszym półroczu przybyło do szkoły 20% uczniów, a w drugim 15%. Ilu uczniów obecnie uczy się w szkole?

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Tylu uczniów przybyło w I półroczu. Zamieniamy procent na liczbę, skracamy. Tylu uzcniów przyszło w II półroczu. Zamieniamy procent na liczbę. Tylu uczniów przyszło do szkoły w ciągu całego roku. Teraz tylu uczniów uczy się w szkole.

Odpowiedź:

Obecnie w szkole uczy się 405 uczniów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rozwiązywanie zadań tekstowych

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.