Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1- styczeń

Witajcie w 2021 roku! Sprawdźcie przygotowany przez nas zestaw opracowań tematycznych, testów i fiszek - to świetny sposób na skuteczną i przyjemną zdalną naukę w domu.

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1- styczeń
fot. 123 RF

Liceum

Klasa 1 (nowa podstawa) Język polski - styczeń 2021

Temat: Renesans – wstęp do epoki

Uzyskam wiedzę dotyczącą charakterystyki epoki renesansu. Dowiem się, czym był humanizm oraz będę wiedział na czym polegało zainteresowanie twórców tamtego okresu antykiem. Ponadto powtórzę informacje dotyczące reformacji.

Temat: Renesans – filozofia

Zapoznam się z sylwetkami i ideami wybranych filozofów epoki renesansu: Niccolo Machiavelli, Erazma z Rotterdamu oraz Francisa Bacona.

Temat: Sztuka renesansu

Zapoznam się z estetyką renesansu, poznam wybitnych artystów tego okresu i ich dzieła.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: Renesansowa Rzeczpospolita

Zapoznam się z charakterystyką kultury i sztuki okresu renesansu na ziemiach polskich.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: Pochwała Stwórcy i Jego dzieła w pieśni Jana Kochanowskiego

Poszerzę moją wiedzę o postaci Jana Kochanowskiego oraz poznam pieśń „Czego chcesz od nas, Panie…”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Historia

Temat: II triumwirat, wojny domowe i upadek republiki rzymskiej

Poznam przebieg wojny domowej oraz okoliczności upadku rzymskiej republiki. Dowiem się, jaki był skład II triumwiratu, jaki był przebieg wojny domowych oraz jak na zgliszczach republiki wyrosło cesarstwo.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: Cesarstwo rzymskie. Dominat i upadek

Dowiem się, jak przebiegała próba odbudowy potęgi Rzymu po kryzysie III wieku. Poznam przyczyny kryzysu i upadku Imperium Romanum.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: Początki i rozwój chrześcijaństwa

Poznam genezę religii chrześcijańskiej – jej żydowskie i antyczne źródła. Dowiem się, jak doszło do rozprzestrzenienia się kultu w Imperium Romanum.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Geografia

Temat: Skały – budowa litosfery

Na tej lekcji nauczę się opisywać metody badania wnętrza Ziemi; odczytywać schemat budowy Ziemi; rozróżniać niektóre skały i minerały; określać znaczenie surowców mineralnych.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Kryteria podziału skał

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Metody badań metodologicznych

Chemia 

Temat: Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

Poznam wiązanie metaliczne i dowiem się, jakie właściwości mają substancje z tym wiązaniem. Poznam rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Matematyka

Temat: Wzory i wykresy, przykłady i własności funkcji

Powtórzę definicję i sposoby określania funkcji. Utrwalę odczytywanie własności funkcji z wykresów.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna

Na tej lekcji nauczę się o funkcji wykładniczej i funkcji logarytmicznej. Poznam ich wykresy i własności.

Przeczytaj opracowanie: Funkcja wykładnicza

Przeczytaj opracowanie: Funkcja logarytmiczna

Temat: Przekształcanie wykresów funkcji

Na tej lekcji poznam cztery przekształcenia funkcji: symetrię względem osi Ox, symetrię względem osi Oy, przesunięcie wzdłuż osi Ox, przesunięcie wzdłuż osi Oy.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

Na tej lekcji nauczę się korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych. Dowiem się jak korzystać z tablic trygonometrycznych oraz jak obliczać miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość. Nauczę się wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów 30, 45 i 60 stopni.

Przeczytaj opracowanie

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1592993687-1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły