Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 2- styczeń

Mamy dla was testy, fiszki i opracowania tematów zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji w serwisie Zdalne lekcje na styczeń 2021. Zapraszamy do powtórki materiału! 

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 2- styczeń
fot. 123 RF

Liceum (nowa postawa) klasa 2 - Język polski

Temat: „Lalka” Bolesława Prusa – wstęp

Poznam treść powieści „Lalka”, dowiem się, jakie są główne jej tematy oraz dowiem się jak zostało opisane w niej społeczeństwo.

Temat: „Lalka” Bolesława Prusa – charakterystyka bohaterów

Zapoznam się z charakterystyką najważniejszych bohaterów powieści „Lalka” – Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej oraz Ignacego Rzeckiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Historia

Temat: Unia lubelska i Rzeczpospolita Obojga Narodów

Przypomnę sobie drogę od unii personalnej do unii realnej między Koroną i Litwą. Poznam sytuację polityczną i społeczną w ostatnich latach Jagiellonów. Dowiem się jakie były warunki unii lubelskiej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Wolna elekcja

Zapoznam się z zasada wolnej elekcji. Dowiem się, jak ten system wykształcił się w Rzeczypospolitej, jakie były jego podstawy ideologiczne oraz poznam jego słabości. Dowiem się, jak funkcjonowała elekcja poza granicami państwa polsko-litewskiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: W stronę monarchii absolutnej. Francja kardynała Richelieu i Ludwika XIII

Poznam okoliczności w jakich doszło do przesilenia średniowiecznego modelu monarchii z Bożej łaski i wykształcenia monarchii absolutnej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Geografia

Temat: Wpływ człowieka na środowisko – wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać, czym jest efekt cieplarniany i oceniać jego znaczenie dla życia na Ziemi; wskazywać źródła gazów cieplarnianych; przedstawiać sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; podawać przykłady zmian klimatu w historii Ziemi oraz oceniać ich skutki.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Biologia

Temat: Układ wydalniczy (VIII). Budowa i funkcjonowanie układu wydalniczego

Poznam istotę procesu wydalania. Wymienię substancje wydalane z organizmu i sposoby (drogi) ich usuwania. Opiszę budowę układu wydalniczego, wykazując przystosowania w budowie poszczególnych narządów do pełnienia określonych funkcji. Scharakteryzuję etapy produkcji moczu, uwzględniając regulację hormonalną tego procesu na podstawie schematu. Przeanalizuję cykl mocznikowy, wskazując substraty i produkty tego procesu oraz jego znaczenie.

Temat: Choroby układu wydalniczego

Wymienię najczęstsze choroby układu wydalniczego oraz zaproponuję zasady profilaktyki chorób układu wydalniczego. Zrozumiem znaczenie badań diagnostycznych, w tym okresowych badań moczu, urografii, USG. Omówię problem niewydolności nerek i istotę dializy.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Układ nerwowy (IX). Budowa układu nerwowego. Przewodzenie impulsów nerwowych

Wyjaśnię istotę regulacji nerwowej w organizmie. Sprecyzuję, czym jest impuls nerwowy. Omówię funkcjonalny podział układu nerwowego na trzy części: ośrodkową, obwodową i autonomiczną. Opiszę budowę neuronu w powiązaniu z mechanizmem powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego. Scharakteryzuję połączenie synaptyczne między neuronami z uwzględnieniem roli neuroprzekaźników.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Matematyka

Temat: Symetrie i przekształcenia geometryczne

Na tej lekcji poznam pojęcia symetrii środkowej i osiowej.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie. Poznam, czym są równoległości i prostopadłości prostych.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Punkty, proste i płaszczyzny w przestrzeni

Na tej lekcji poznam wzajemne położenie punktów, prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Graniastosłupy

Na tej lekcji poznam definicję i rodzaje graniastosłupa. Nauczę się opisywać związki miarowe w graniastosłupach. Dowiem się, że graniastosłup prosty to taki wielościan, którego dwie przystające ściany są położone w równoległych płaszczyznach, a pozostałe ściany są prostokątami.

Przeczytaj opracowanie

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1592993687-1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły