Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Krasiński, Zygmunt (1812-1859)

Zygmunt Krasiński, urodzony 19 II 1812 roku w Paryżu, zmarły tamże, 23 II 1859, pochodził z rodziny arystokratycznej. Poglądy jego ojca Wincentego Krasińskiego, generała napoleońskiego, zwolennika lojalności wobec caratu, wpłynęły na brak większego zaangażowania Z. Krasińskiego w aktywne działania patriotyczne (poeta nie brał udziału w manifestacjach ani w powstaniu listopadowym). Większość swego życia spędził za granicą, w Szwajcarii (gdzie poznał A. Mickiewicza), we Włoszech i we Francji.

Najwybitniejsze swoje dzieła: Nie-Boską komedię (1835) i Irydiona (1836) ogłosił w wieku dwudziestu kilku lat. Wykształcona przez poetę własna filozofia, początkowo mesjanistyczna, z czasem oscylowała w kierunku idei konserwatywnych. Próbą połączenia obydwu tendencji stał się poemat Przedświt (1843). Wyrazem niechęci wobec narastającego ruchu rewolucyjnego stały się Psalmy przyszłości (1845), które doczekały się repliki J. Słowackiego (Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”). Z. Krasińskiego tradycyjnie zalicza się do grona trzech wieszczów narodowych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.