Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Widokówka z tego świata (S. Barańczak)

Widokówka z tego świata (S. Barańczak)

Każda strofa tego utworu zaczyna się od stwierdzenia: „Szkoda, że Cię tu nie ma”. Słowa te mogą kojarzyć się z początkiem listu lub kartki (tu: widokówka) przesyłanej do kogoś bliskiego czy znajomego. Wiersz jest monologiem, ciągiem wypowiedzi i pytań retorycznych zadawanych Bogu. Podmiot liryczny opowiada mu, jak komuś bliskiemu, o swoim życiu na ziemi, problemach i przemyśleniach dotyczących sensu ludzkiego życia, zmagania się z losem. Powracają pytania:

„Powiedz, co u Ciebie słychać,

co można widzieć,

gdy się jest Tobą”.

W wiersz dochodzi do swoistej syntezy istnień Boga i człowieka. Bogu zadaje się pytania takie, jak człowiekowi, bo odczuwa po ludzku. Człowiek boli Boga, obydwa istnienia są nierozerwalnie związane:

„Mów, jak Ty się czujesz

z moim bólem - jak boli

Ciebie Twój człowiek”.

Bóg milczy, nie odpowiada na zadane pytania, wydaje się być gdzieś bardzo daleko stąd, jest obojętny na los człowieka. Podmiot liryczny odczuwa brak obecności Boga w stworzonym przez Niego wszechświecie. Jednak świat, choć pozbawiony bożej obecności, ciągle istnieje, jest stały i niezmienny. Życie ludzi współczesnych niczym nie różni się od życia tych, którzy istnieli przed nimi. Człowiek jest przechodniem, który przebywa na ziemi tylko chwilowo. W każdy czasie historycznym ludzka egzystencja zmierza ku śmierci, która jest nieuchronna.

Zobacz podobne opracowania

Stanisław Barańczak
  • Liceum
  • Język polski
  • Literatura współczesna
Stanisław Barańczak
  • Liceum
  • Język polski
  • Literatura współczesna
Zbigniew Herbert
  • Liceum
  • Język polski
  • Literatura współczesna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.