Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nienasycone

Szereg homologiczny alkenów i alkinów

Alkeny - węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach jest jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. Nazwę alkenu tworzymy zmieniając w nazwie odpowiedniego alkanu końcówkę -an na -en, alken o 3 atomach węgla to propen (alkan o 3 atomach węgla to propan).

Alkiny - węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach znajduje się jedno wiązanie potrójne między atomami węgla. Nazwę alkinu tworzymy zmieniając w nazwie odpowiedniego alkanu końcówkę -an na -yn, np. alkin o 5 atomach węgla to pentyn (alkan o 5 atomach węgla to pentan).

Alkeny, Alkiny, eten (etylen), etyn (acetylen), wzór strukturalny, wzór półstrukturalny, wzór sumaryczny.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nienasycone

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.