Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory pierścieniowe (cykliczne)

Węglowodory pierścieniowe (cykliczne)

Węglowodory cykloalifatyczne

Węglowodory cykloalifatyczne - węglowodory o budowie pierścieniowej (do nazw odpowiedniego węglowodoru dodajemy przedrostek cyklo-) i właściwościach podobnych do węglowodorów alifatycznych.

Cyklopropan.

Wzory węglowodorów cykloalifatycznych przedstawiamy w postaci figur geometrycznych, np.

Cyklobutan, cyklobuten, cykloheksan, cykloheksen.

Dla cykloalkanów charakterystyczną jest reakcja substytucji (podstawiania) halogenów, np.:

Cyklopropan, chlorocyklopropan.

Dla cykloalkenów i cykloalkinów reakcją charakterystyczną jest reakcja addycji, np.:

Cykloheksen, cykloheksan.

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne (areny) - związki o budowie cyklicznej, zawierające wiązanie zdelokalizowane pomiędzy wszystkimi atomami węgla tworzącymi pierścień. Głównym przedstawicielem tej grupy węglowodorów jest benzen C6H6, którego cząsteczkę tworzy 6 atomów węgla, każdy związany z 1 atomem wodoru, leżących w narożach sześciokąta foremnego (cząsteczka płaska):

Węglowodory aromatyczne.

Wg teorii Kekulego atomy węgla w benzenie wiążą się ze sobą na przemian wiązaniami pojedynczymi i podwójnymi. Wiązania te przemieszczają się w cząsteczce, dlatego pełny wzór strukturalny benzenu możemy narysować w postaci dwóch struktur, które można przedstawić prościej:

Węglowodory aromatyczne.

a) benzen otrzymuje się:

- ze smoły węglowej

- z acetylenu

Węglowodory aromatyczne. Acetylen, katalizator, benzen.

b) właściwości fizyczne benzenu - bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznym zapachu, nie rozpuszcza się w wodzie. Dobry rozpuszczalnik substancji organicznych i nieorganicznych. Ma właściwości rakotwórcze.

c) właściwości chemiczne benzenu:

- spala się kopcącym płomieniem, co świadczy o dużej zawartości węgla w cząsteczce.

Spalanie całkowite:

Węglowodory aromatyczne.

Spalanie częściowe:

Węglowodory aromatyczne.

lub

Węglowodory aromatyczne.

- reakcje addycji

wodoru:

Węglowodory aromatyczne.

halogenu:

Węglowodory aromatyczne.

- reakcje podstawiania (substytucji)

halogenu:

Węlowodory aromatyczne.

reakcja nitrowania:

Węglowodory aromatyczne.

reakcja sulfonowania:

Węglowodory aromatyczne.

d) homologi benzenu - związki organiczne, które zawierają w cząsteczkach pierścień benzenowy i jeden lub kilka nasyconych łańcuchów węglowodorowych, np.:

Węglowodory aromatyczne.Węglowodory aromatyczne.

Związki te są izomerami, różniącymi się położeniem grup metylowych. Zamiast lokantów, podających położenie grup węglowodorowych stosuje się system przedrostków: orto- (lokanty 1 i 2), meta- (lokanty 1 i 3) oraz para- (lokanty 1 i 4). W nazewnictwie węglowodorów aromatycznych nie stosuje się reguł obowiązujących dla innych węglowodorów, np. nazwy pochodnych benzenu tworzy się od ich nazw zwyczajowych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.