Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nasycone - alkany

Budowa cząsteczki metanu — CH4

W cząsteczce metanu występują cztery wiązania kowalencyjne C - H, na skutek utworzenia czterech wspólnych par elektronowych. Ze względu na bardzo małą różnicę elektroujemności między atomami węgla i wodoru

(ΔE = 0,4) wiązania te są bardzo słabo spolaryzowane.

Wzór elektronowy cząsteczki metanu

Wzór elektronowy cząsteczki metanu. Cztery wiązania kowalencyjne bardzo słabo spolaryzowane powstają w wyniku utworzenia 4 wspólnych par elektronowych.

Zastępując każdą z par elektronowych kreską otrzymujemy wzór strukturalny metanu:

Budowa cząsteczki metanu.

Wzór strukturalny sugeruje płaską budowę cząsteczki metanu, co nie jest prawdą, bowiem jak wykazały pomiary fizykochemiczne, cząsteczka metanu ma budowę przestrzenną. Atom węgla znajduje się w środku czworościanu foremnego, a cztery atomy wodoru w jego narożach.

Budowa cząsteczki metanu.

Budowa przestrzenna cząsteczki metanu:

Budowa cząsteczki metanu.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nasycone - alkany

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.