Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Występowanie węglowodorów w przyrodzie

Występowanie węglowodorów w przyrodzie

 1. Gaz ziemny - mieszanina niższych alkanów (metanu ok. 75%, etanu i propanu), cięższych węglowodorów oraz niewielkich ilości siarkowodoru, dwutlenku węgla, azotu. Jego przeróbka ma na celu otrzymanie czystego metanu.
 2. Ropa naftowa - mieszanina węglowodorów: alkanów (ok. 80%), cykloalkanów, węglowodorów aromatycznych oraz związków zawierających siarkę, azot i tlen. W stanie surowym ma postać lepkiego, czarnego oleju o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalnego w wodzie. Ropę naftową rozdziela się na frakcje, wykorzystując różnice w temperaturach wrzenia poszczególnych składników w procesie destylacji frakcyjnej. W wyniku tego procesu otrzymuje się:
  1. benzynę, która stanowi mieszaninę węglowodorów o 5-10 atomach węgla. Wykorzystuje się ją jako paliwo w silnikach spalinowych. Ze względu na duże zapotrzebowanie benzyny otrzymuje się ją z innych frakcji stosując metodę zwaną krakingiem. Polega ona na rozbijaniu przy użyciu katalizatora długich łańcuchów węglowodorowych na łańcuchy o 5-10 atomów węgla w cząsteczce. W celu otrzymania benzyn wysokooktanowych (zawierających węglowodory rozgałęzione) stosuje się katalityczny proces zwany reformingiem.
  2. naftę - mieszanina węglowodorów o 9-16 atomów węgla, służy do otrzymywania benzyny.
  3. oleje - mieszanina ciekłych węglowodorów o dużej liczbie atomów węgla, otrzymuje się z nich oleje napędowe do silników wysokoprężnych i oleje smarowe.
  4. mazut - pozostałość po destylacji, używany głównie do celów opałowych oraz otrzymywania olejów smarowych i asfaltu.
 3. Węgiel kamienny - mieszanina substancji stałych (głównie węglowodory aromatyczne), zawierających węgiel, wodór, tlen, azot i siarkę. Proces przerobu węgla kamiennego, zwany odgazowaniem lub suchą destylacją węgla (inaczej piroliza) polega na ogrzewaniu węgla w temperaturze ok. 1000°C, bez dostępu powietrza. Otrzymuje się w jego wyniku:
  1. gaz koksowniczy zawierający przede wszystkim tlenek węgla (II), metan i wodór. Ma zastosowanie jako środek opałowy.
  2. smołę pogazową - podstawowe źródło węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych.
  3. wodę pogazową - stosowana do produkcji amoniaku oraz siarczanu (VI) amonu.
  4. koks - ze względu na dużą zawartość czystego węgla (ok. 90%) stosowany głównie jako paliwo oraz reduktor w hutach.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.