Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nienasycone

Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych - reakcje eliminacji

a) z ropy naftowej

b) otrzymywanie etenu w wyniku rozkładu termicznego polietylenu (folia polietylenowa), w wyniku czego wydziela się gazowy eten (etylen).

c) otrzymywanie etynu (acetylenu) w reakcji karbidu (węgliku wapnia) z wodą:

Węglik wapnia, acetylen.

d) reakcje eliminacji - reakcje, w czasie których następuje oderwanie dwóch podstawników przy sąsiednich atomach węgla:

- eliminacja atomów wodoru z węglowodorów:

W wyniku oderwania 2 atomów wodoru od sąsiednich atomów węgla powstaje między nimi wiązanie podwójne - z alkanu otrzymujemy alken.

W wyniku eliminacji (oderwania) dwóch atomów wodoru od sąsiednich atomów węgla w alkenie, powstanie alkin - pomiędzy atomami węgla powstaje wiązanie potrójne.

Eten, etyn.

- eliminacja atomu wodoru i atomu fluorowca z fluorowcopochodnych alkanów:

W wyniku oderwania atomu wodoru i atomu bromu od sąsiednich atomów węgla powstaje między nimi wiązanie podwójne - otrzymujemy alken.

- eliminacja wody z alkoholu:

W wyniku oderwania atomu wodoru i grupy wodorotlenowej (- OH) od sąsiednich atomów węgla powstaje między nimi wiązanie podwójne - otrzymujemy alken.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nienasycone

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.