Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nienasycone

Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych - reakcje eliminacji

a) z ropy naftowej

b) otrzymywanie etenu w wyniku rozkładu termicznego polietylenu (folia polietylenowa), w wyniku czego wydziela się gazowy eten (etylen).

c) otrzymywanie etynu (acetylenu) w reakcji karbidu (węgliku wapnia) z wodą:

Węglik wapnia, acetylen.

d) reakcje eliminacji - reakcje, w czasie których następuje oderwanie dwóch podstawników przy sąsiednich atomach węgla:

- eliminacja atomów wodoru z węglowodorów:

W wyniku oderwania 2 atomów wodoru od sąsiednich atomów węgla powstaje między nimi wiązanie podwójne - z alkanu otrzymujemy alken.

W wyniku eliminacji (oderwania) dwóch atomów wodoru od sąsiednich atomów węgla w alkenie, powstanie alkin - pomiędzy atomami węgla powstaje wiązanie potrójne.

Eten, etyn.

- eliminacja atomu wodoru i atomu fluorowca z fluorowcopochodnych alkanów:

W wyniku oderwania atomu wodoru i atomu bromu od sąsiednich atomów węgla powstaje między nimi wiązanie podwójne - otrzymujemy alken.

- eliminacja wody z alkoholu:

W wyniku oderwania atomu wodoru i grupy wodorotlenowej (- OH) od sąsiednich atomów węgla powstaje między nimi wiązanie podwójne - otrzymujemy alken.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nienasycone

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.