Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nienasycone

Nazewnictwo

Nazewnictwo węglowodorów nienasyconych opiera się na tych samych zasadach co nazewnictwo alkanów, jedynie należy wyszukać najdłuższy łańcuch zawierający wiązanie wielokrotne (podwójne lub potrójne) i ponumerować w nim atomy węgla w taki sposób, aby pierwszy atom węgla w tym wiązaniu miał jak najniższy numer. Jeśli w cząsteczce węglowodoru występuje wiązanie podwójne, w nazwie alkanu zmieniamy końcówkę z -an na -en, jeśli potrójne, z -an na -yn, umieszczając przed nią numer pierwszego atomu węgla z tym wiązaniem:

Węglowodory nienasycone - nazewnictwo

Oba związki zbudowane są z 4 atomów węgla, stąd ich nazwa pochodzi od butanu (alkan o 4 atomach węgla). Atomy węgla numerujemy tak, aby wiązanie podwójne miało jak najniższy numer (patrzymy na numer pierwszego atomu węgla biorącego udział w wiązaniu podwójnym, w pierwszym związku jest to pierwszy atom węgla, w drugim - drugi), który umieszczamy przed odpowiednią końcówką (w tym przypadku -en - w związkach mamy wiązania podwójne).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nienasycone

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.