Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nienasycone

Nazewnictwo

Nazewnictwo węglowodorów nienasyconych opiera się na tych samych zasadach co nazewnictwo alkanów, jedynie należy wyszukać najdłuższy łańcuch zawierający wiązanie wielokrotne (podwójne lub potrójne) i ponumerować w nim atomy węgla w taki sposób, aby pierwszy atom węgla w tym wiązaniu miał jak najniższy numer. Jeśli w cząsteczce węglowodoru występuje wiązanie podwójne, w nazwie alkanu zmieniamy końcówkę z -an na -en, jeśli potrójne, z -an na -yn, umieszczając przed nią numer pierwszego atomu węgla z tym wiązaniem:

Węglowodory nienasycone - nazewnictwo

Oba związki zbudowane są z 4 atomów węgla, stąd ich nazwa pochodzi od butanu (alkan o 4 atomach węgla). Atomy węgla numerujemy tak, aby wiązanie podwójne miało jak najniższy numer (patrzymy na numer pierwszego atomu węgla biorącego udział w wiązaniu podwójnym, w pierwszym związku jest to pierwszy atom węgla, w drugim - drugi), który umieszczamy przed odpowiednią końcówką (w tym przypadku -en - w związkach mamy wiązania podwójne).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nienasycone

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.