Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory nasycone - alkany

Właściwości fizyczne

a) w temperaturze 20° C i pod ciśnieniem 1013 hPa cztery pierwsze w szeregu homolgicznym alkany, tj. metan, etan, propan i butan są gazami. Alkany zawierające od pięciu do piętnastu atomów węgla w cząsteczce są cieczami, pozostałe to ciała stałe.

b) Ze wzrostem długości łańcucha węglowego (wzrost masy cząsteczkowej związków) rośnie gęstość oraz temperatura wrzenia alkanów:

Alkan Gęstość [g/dm3] Temperatura wrzenia [°C]
Metan 0,714 - 162
Etan 1,340 - 89
Propan 1,964 - 42
Butan 2,589 0,5

c) alkany są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie (rozpuszczalnik polarny - hydrofilowy), bardzo dobrze rozpuszczają się natomiast w rozpuszczalnikach apolarnych (hydrofobowych), np. w benzynie. A zatem węglowodory nasycone są substancjami hydrofobowymi (nie lubiącymi wody). Zasadę wzajemnego rozpuszczania się substancji można sformułować: „podobne rozpuszcza się w podobnym”.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory nasycone - alkany

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.