Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie i cele Unii Europejskiej oraz NATO

Powstanie i cele Unii Europejskiej oraz NATO

Procesy integracyjne w Europie sięgają lat 50. naszego wieku. W roku 1952 powstała pierwsza integracyjna organizacja gospodarcza Europejska Wspólnota Węgla i Stali mająca na celu stworzenie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego. W roku 1957 na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) utworzona przez 6 państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy. W 1973 roku przyłączyły się do niej Dania, Irlandia i Wielka Brytania, w 1981 roku Grecja, a w 1986 roku Hiszpania i Portugalia. W 1987 roku wprowadzono Jednolity Akt Europejski rozszerzający kompetencje Rady Ministrów Wspólnot Europejskich oraz Parlamentu Europejskiego. 10 grudnia 1991 roku w holenderskim Maastricht zawarto układ o utworzeniu Unii Europejskiej. Organizacja ta zaczęła funkcjonować 1 listopada 1993 roku. Poza krajami EWG do Unii Europejskiej przystąpiły Austria, Szwecja i Finlandia. Stało się to w 1995 roku. 1 maja 2004 roku do Unii przystąpiło 10 kolejnych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. 1 stycznia 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. 1 lipca 2013 roku Chorwacja dołączyła do Unii jako 28. państwo. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania jako pierwsze państwo opuściła Unię Europejską

Celem Unii Europejskiej jest wytworzenie jednolitego obszaru gospodarczego poprzez:

- utworzenie wspólnego rynku wewnętrznego,

- swobodny przepływ kapitałów i siły roboczej,

- wspólną politykę gospodarczą i finansową,

- wprowadzenie wspólnej waluty - euro,

- wspólną politykę zagraniczną i obronną.

Unia Europejska jest największą organizacją gospodarczą świata. Głównymi organami Unii Europejskiej są:

- Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli,

- Parlament Europejski w Strasburgu,

- Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem.

Najpotężniejszą organizacją militarną świata jest Pakt Północnoatlantycki (NATO). Jest to sojusz zawarty w 1949 roku przez Stany Zjednoczone, Kanadę i 10 państw europejskich. Utworzenie NATO było odpowiedzią państw demokratycznych na zagrożenie stwarzane przez Związek Radziecki. W 1952 roku dołączyły do sojuszu Grecja i Turcja, w 1955 roku RFN, a w 1982 roku Hiszpania. Po rozpadzie ZSRR zmieniła się strategia paktu, który stał się strażnikiem bezpieczeństwa europejskiego. Obecnie do paktu należy większość państw Europy Zachodniej (oprócz Austrii, Finlandii, Szwecji i Szwajcarii) oraz Stany Zjednoczone, Kanada, Turcja, Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia Północna.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.