Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

W celu ochrony powietrza podejmowane są różne działania, np.:

- stosowanie w przemyśle filtrów kominowych odpylających i odgazowujących;

- stopniowe zastępowanie węgla przez inne czystsze źródła energii, np. gaz ziemny;

- stosowanie benzyny bezołowiowej, katalizatorów spalin, napędu gazowego i elektrycznego w samochodach;

- zakaz emisji gazów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska.

Najważniejszym elementem ochrony wód są oczyszczalnie ścieków. Pełny cykl oczyszczania ścieków składa się z kilku faz:

- oczyszczania mechanicznego - usuwanie części stałych i zawiesin przy użyciu różnego rodzaju krat, sit i osadników;

- oczyszczania fizykochemicznego - poprzez zastosowanie odpowiednich substancji chemicznych prowadzących do wytrącania się substancji szkodliwych;

- oczyszczania biologicznego - usuwanie zanieczyszczeń organicznych za pomocą procesów biochemicznych wywoływanych przez pewne mikroorganizmy.

Wody podziemne chroni się poprzez:

- właściwe składowanie odpadów;

- zabezpieczenie szczelności szamb oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych;

- ograniczenie wykorzystywania niektórych nieodnawialnych zasobów wody podziemnej.

Aby zaradzić problemowi odpadów, proponuje się następujące rozwiązania:

- selekcję odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych możliwych do wykorzystania;

- spalanie odpadów komunalnych w specjalnie do tego przystosowanych spalarniach;

- wprowadzanie nowych technologii przemysłowych opartych na recyklingu, czyli wykorzystywaniu odpadów produkcyjnych i surowców wtórnych do wytwarzania nowych produktów;

- rekultywację terenów składowisk odpadów.

Aby przeciwdziałać degradacji gleby należy:

- właściwie przeprowadzać melioracje gleb;

- zalesiać stoki górskie;

- stosować orkę poziomicową w poprzek stoku;

- zachowywać miedze na stokach;

- ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Ochrona biosfery polega głównie na:

- tworzeniu obszarów chronionych - parków narodowych i rezerwatów;

- ochronie gatunkowej zagrożonych zwierząt i roślin;

- zalesianiu nieużytków.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.