Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Aleksander Macedoński podbija świat

Aleksander Macedoński podbija świat

Macedonia to kraj na Półwyspie Bałkańskim, leżący na północ od Hellady. Większość obszaru zajmowały w Macedonii wysokie góry, porośnięte lasami. Macedończycy zbudowali w swym kraju potężne twierdze i dogodne drogi, posiadali znakomitą armię, szczególnie konnicę.

Ludność tej krainy była spokrewniona z Grekami (mówili podobnym do greckiego językiem, czcili tych samych bogów), ale Hellenowie nazywali ich barbarzyńcami, ponieważ nie tworzyli polis.

Zapamiętaj!

Macedończycy, w odróżnieniu od Hellenów, stworzyli jednolite państwo, nad którym dziedziczną, czyli przekazywaną z ojca na syna, władzę sprawował król. Macedonia była monarchią.

Twórcą potęgi Macedonii był król Filip, który zreformował armię, zbudował flotę i rozszerzył granice państwa. Korzystając z waśni między państwami-miastami Grecji, Filip dążył do opanowania całej Hellady. W bitwie pod Cheroneją (338 rok p.n.e.) Ateńczycy ponieśli klęskę, a Filip Macedoński podporządkował sobie całą Grecję.

Po śmierci Filipa królem Macedonii został jego syn Aleksander, zwany Wielkim. Za swoje główne zadanie Aleksander uważał pokonanie Persji i w tym celu przygotował wielką wyprawę. Szlak bojowy 35-tysięcznej armii zaczął się od Azji Mniejszej, przez Fenicję, Palestynę i Egipt, co doprowadziło do opanowania całej zachodniej części państwa perskiego (bitwy pod Issos i Gaugamelą zakończyły się sukcesem Aleksandra).

Następnie Aleksander skierował się na Wschód, zajmując główne miasta Persji: Babilon, Persepolis i stolicę Persji - Suzę, ze wspaniałymi skarbami. W siódmym roku wojny jego wyprawa dotarła do Indii, jednak znużona armia domagała się powrotu do kraju i Aleksander zarządził odwrót. Zwycięski król planował także podbój Afryki i Italii, jednak śmierć w wieku 33 lat (w drodze powrotnej z Indii) przekreśliła te plany.

Zapamiętaj!

Podboje Aleksandra Wielkiego dały początek nowej epoce historycznej, zwanej hellenizmem, który trwał od 330 roku p.n.e. do 30 roku p.n.e. (data zajęcia Egiptu przez Rzymian). Na obszarach podbitych przez Greków wytworzyła się nowa kultura, zwana hellenistyczną, której cechą charakterystyczną było stopienie się i przemieszanie kultury greckiej ze wschodnią (azjatycką).

W państwach, które powstały po rozpadnięciu się monarchii Aleksandra Macedońskiego, wielkim szacunkiem cieszył się język grecki, grecka literatura, nauka i filozofia. Władcy hellenistyczni budowali miasta w greckim stylu, z agorą,

świątyniami poświęconymi greckim bogom, teatrami i gimnazjonami.

Głównymi ośrodkami kultury hellenistycznej były miasta: Aleksandria w Egipcie, Pergamon w Azji Mniejszej oraz Antiochia w Syrii.

Spotkanie się kultur ludów Wschodu i Zachodu zaowocowało lepszym poznaniem się oraz dało możliwość korzystania ze wzajemnych doświadczeń.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.