Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Granica zachodnia

Granica zachodnia

Powstanie wielkopolskie

W grudniu 1918 r. w Poznaniu zebrał się Polski Sejm Dzielnicowy, który uchwalił włączenie ziem polskich zaboru pruskiego do państwa polskiego na drodze pokojowej po zgodzie konferencji pokojowej w Wersalu. 27 XII do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Bojówki niemieckie zaatakowały Polaków, profanowały flagi polskie i alianckie. Protest ludności polskiej przekształcił się w starcia zbrojne, które rozszerzyły się na całą Wielkopolskę. Dowódcą powstania został gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków. 16 II 1919 r. w Trewirze zawarto rozejm polsko-niemiecki, a ostateczne przyłączenie Wielkopolski do macierzy nastąpiło po podpisaniu traktatu wersalskiego.

Powstania śląskie

Na mocy postanowień traktatu wersalskiego o terytorialnej przynależności Górnego Śląska zdecydować miał plebiscyt. Nie zadowoliło to ani strony polskiej, ani niemieckiej.

I powstanie śląskie wybuchło spontanicznie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. Ślązacy walczyli o przyłączenie Śląska do Polski. Wobec przewagi wojsk niemieckich 24 sierpnia powstańcy zaprzestali walk. W lutym 1920 r. rozpoczęła w Opolu działalność Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, mająca nadzorować przebieg plebiscytu.

II powstanie śląskie trwało od 20 VIII do 28 VIII 1920 r. Celem powstania była samoobrona ludności polskiej. Powstańcy wywalczyli o zapewnienie przez Komisję Międzysojuszniczą równouprawnienia ludności polskiej. Podpisano umowę polsko-niemiecką o wyrzeczeniu się terroru i powstaniu polsko-niemieckiej policji.

III powstanie śląskie trwało od 3 V do 5 VIII 1921 r. Na czele powstania stanął Wojciech Korfanty. Wyjątkowo krwawe były walki na linii Odry i o Górę św. Anny. Zwyciężyli powstańcy. Polska otrzymała powiaty: katowicki, pszczyński, rybnicki, część powiatu raciborskiego,

Hutę Królewską z Chorzowem oraz znaczną część powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego.

Plebiscyty
Warmia i Mazury
11 VII 1920 r.
Śląsk
1921 r.
 • Warmia i Mazury pozostały w Prusach Wschodnich;
 • Polsce przyznano niewielki skrawek Mazur i Powiśla.
 • przewaga Niemców (dopuszczono do głosowania ludzi urodzonych na Śląsku bez względu na ich miejsce zamieszkania); Polacy uzyskali 40% głosów;
 • propozycja, aby Polsce przyznać jedynie powiaty: rybnicki, pszczyński, część katowickiego, a Niemcom zostawić cały Górny Śląsk, doprowadziła do wybuchu III powstania śląskiego.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 1. Rządy autorytarne
 2. Centrolew
 3. Konstytucja kwietniowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.