Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rządy autorytarne

Konstytucja kwietniowa

Utrwalenie rządów sanacji potwierdzone zostało w nowej Konstytucji ogłoszonej 23 kwietnia 1935 r.

Postanowienia konstytucji kwietniowej

Prezydent:

 • posiadał rozległą władzę i bezpośredni wpływ na wszystkie sprawy państwa
 • podlegały mu wszystkie organy władzy
 • wybierany był na 7 lat przez Zgromadzenie Elektorów (składało się z dostojników państwowych oraz osób wybranych 2/3 głosów przez Sejm i 1/3 przez Senat

Za swoją działalność odpowiedzialny był „przed Bogiem i historią

Prezydent miał duży wpływ na:
rząd Sejm, Senat Siły zbrojne organy kontroli Sądy
 • mógł mianować i odwoływać prezesa Rady Ministrów
 • mógł uchylić wotum nieufności Sejmu dla rządu
 • rząd za swoją działalność był odpowiedzialny przed prezydentem, a nie przed parlamentem
 • Prezydent mógł rozwiązać Sejm i Senat przed upływem kadencji
 • mianował i odwoływał naczelnego wodza i generalnego inspektora Sił Zbrojnych
 • mianował Prezesa NIK
 • mianował i odwoływał prezesa Sądu Najwyższego

Konstytucja kwietniowa zerwała z monteskiuszowskim systemem podziału władzy (odrębność i niezależność władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i rządami parlamentarno-demokratycznymi. Na plan pierwszy wysunęła osobę prezydenta. Konstytucja miała stworzyć silną władzę wykonawczą i zabezpieczyć ją przed zmianami.

Od 1935 r. wprowadzona została zasada, że partie polityczne nie miały prawa wysuwania kandydatur wyborczych. Mogły to czynić tylko okręgowe komisje wyborcze, które wysuwały po dwóch kandydatów na jedno miejsce mandatowe spośród przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji społecznych.

Wkrótce po podpisaniu konstytucji kwietniowej, 12 V 1935 r., zmarł Józef Piłsudski. Po jego śmierci w obozie sanacji rozpoczęła się walka o władzę; w wyniku porozumienia prezydent Ignacy Mościcki podzielił częściowo swe uprawnienia z gen. Edwardem Śmigłym-Rydzem, mianowanym w 1936 r. na marszałka Polski.

Ciało pierwszego Marszałka Polski - Józefa Piłsudskiego złożono w grobach królewskich na Wawelu. Serce zgodnie z jego ostatnią wolą spoczęło w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.