Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Walki o granicę wschodnią

Konflikt polsko-litewski

W czasie okupacji niemieckiej w lutym 1918 r. ogłoszono niepodległość Litwy. Pod koniec 1918 r. oddziały polskie zostały wyparte z Litwy. W 1920 r. w lipcu bolszewicy przekazali Wilno Litwie. 3 X 1920 r. gen. L. Żeligowski na polecenie Piłsudskiego zajął Wilno i ogłosił utworzenie z Wileńszczyzny autonomicznej Litwy Środkowej pod polską opieką wojskową i zobowiązującym polskim prawem. 1922 r. Sejm Litwy Środkowej postanowił, że Wileńszczyzna z Wilnem zostaje włączona do Polski. Litwa nie uznała tego faktu, co spowodowało długotrwały konflikt polsko-litewski (trwał on przez cały okres międzywojenny).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 1. Rządy autorytarne
 2. Centrolew
 3. Konstytucja kwietniowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.