Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju

Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju

Działania wojenne z lat 1914-1921 spowodowały wielkie zniszczenia na ziemiach polskich. Wycofujące się wojska rosyjskie, a później okupacja niemiecka doprowadziły nasz kraj do ruiny gospodarczej. Grabiono i wywożono urządzenia przemysłowe, dzwony kościelne, wycinano lasy, zabierano chłopom bydło i produkty rolne. Niszczono mosty i sieć kolejową. W czasie wojny zniszczono wiele miast i wsi, w związku z czym dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową.

Państwo polskie obejmowało po ustaleniu wszystkich granic obszar 388,390 km2 i liczyło ponad 27 mln mieszkańców (wg spisu z 1921 r.), z czego ponad 30 proc. stanowiły mniejszości narodowe. Bardzo ważnym problemem było zjednoczenie gospodarcze ziem polskich. Granice państw zaborczych zerwały naturalne więzi gospodarcze pomiędzy poszczególnymi ziemiami Polski. Należy również zwrócić uwagę na dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów (np. na Kresach Wschodnich prawie w ogóle nie było większego przemysłu).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 1. Rządy autorytarne
 2. Centrolew
 3. Konstytucja kwietniowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.