Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju

Osiągnięcia pierwszego okresu po odzyskaniu niepodległości

Kierunki działania Osiągnięcia
gospodarka
 • budowa bezpośrednich połączeń kolejowych między poszczególnymi dzielnicami;
 • oddanie do użytku linii kolejowej Warszawa-Poznań, Śląsk-Gdynia - magistrala węglowa;
 • naprawienie bądź zbudowanie od nowa zniszczonych mostów;
 • zmodernizowanie najważniejszych tras komunikacyjnych (drogi);
 • 1920 r. - podjęcie decyzji o budowie portu morskiego - Gdyni (który stał się jednym z największych portów nad Bałtykiem);
 • zbudowanie bazy marynarki wojennej na Oksywiu;
 • 1920 r. - Sejm Ustawodawczy uchwalił reformę rolną, jednak nie została ona zrealizowana;
 • W 1925 r. Sejm uchwalil dodatkową ustawę o wykonaniu reformy rolnej. Parcelacji miały podlegać majątki powyżej 180 ha (na kresach ponad 300 ha), a właściciele ziemscy mieli otrzymać odszkodowanie spłacane w ratach przez chłopów);
 • 1924 r. - wprowadzenie nowej waluty (dokonał tego ówczesny premier Władysław Grabski - reforma walutowa), zamiast marki wprowadzono złotego - 1$ = 5,18 zł; złoty był najbardziej stabilną walutą do 1939 roku;
 • zwiększenie produkcji rolnej.
budownictwo
 • rozwój architektury;
 • wznoszenie na zamówienie państwa budynków banków, sądów, ministerstw i szkół.
oświata
 • 9 II 1919 r. - wydanie przez Naczelnika Państwa dekretu o wprowadzeniu powszechnego i obowiązkowego nauczania w zakresie szkoły podstawowej dzieci od 7 do 14 roku życia (co powtórzono w konstytucji marcowej);
 • rozwój szkolnictwa średniego i wyższego; powstanie: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Poznaniu, Uniwersytetu Wileńskiego im. St. Batorego, Akademii Hutniczej w Krakowie.
nauka
 • rozszerzenie instytucjonalnych podstaw nauki polskiej; przekształcenie Krakowskiej Akademii Umiejętności w Polską Akademię Umiejętności;
 • duże osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych (m.in. chemia, badania I. Mościckiego nad związkami azotu);
 • opracowanie map terytorium Polski przez Eugeniusza Romera.
kultura
 • rozwój literatury (poezja: Leopold Staff, Bolesław Lesmian, Julian Tuwim; proza: Władysław Reymont - otrzymał Nagrodę Nobla, Stefan Żeromski, Tadeusz Boy-Żeleński), muzyki (Karol Szymanowski), malarstwa (m.in. rozwój sztuki dekoracyjnej nawiązującej do motywów ludowych);
 • rozwój bibliotek publicznych dostępnych dla wszystkich;
 • otworzenie w Warszawie Biblioteki Narodowej, wzbogacenie jej zbiorów przez liczne rękopisy i książki ofiarowane przez społeczeństwo polskie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 1. Rządy autorytarne
 2. Centrolew
 3. Konstytucja kwietniowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.