Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rządy autorytarne

Rządy autorytarne

Rządy autorytarne to forma rządzenia, w której władzę w państwie przejmuje osoba lub grupa osób cieszących się szczególnym uznaniem wśród znacznej części społeczeństwa. Objęcie władzy następuje nie w drodze powszechnych wyborów, lecz zamachu stanu. Swobody demokratyczne zostają ograniczone przy zachowaniu niektórych instytucji republiki parlamentarnej oraz systemu wielopartyjnego. Rząd uzyskuje wiele uprawnień władzy ustawodawczej. Istnieją uprzywilejowane grupy popierające rząd (oficerowie, posiadacze ziemscy, przemysłowcy, urzędnicy państwowi).

Po przewrocie majowym faktyczną władzę w państwie sprawował Józef Piłsudski. Dążył do wprowadzenia rządów „silnej ręki”, za przyczynę rozprężenia i trudności w kraju uważał rządy parlamentarne. Dlatego:

- dążył do ograniczenia roli Sejmu w życiu politycznym,

- ograniczył działalność partii politycznych,

- najważniejsze stanowiska obsadzał oddanymi mu ludźmi z kół wojskowych,

- porozumiał się z wpływowymi w Polsce właścicielami ziemskimi i wielkimi przemysłowcami.

Piłsudski głosił hasło moralnego uzdrowienia, czyli sanacji stosunków w Polsce. Utworzył nowe stronnictwo - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR - 1928 r.), skupiające w swych szeregach zwolenników idei budowy państwa na zasadach solidaryzmu społecznego.

Zapamiętaj!

Solidaryzm - kierunek głoszący jedność interesów wszystkich klas społecznych, wymierzony głównie przeciw marksistowskiej teorii walki klasowej.

Sanacja - słowem tym określano potocznie obóz piłsudczykowski, rządzący w Polsce od przewrotu majowego 1926 r. do 1939 r.

W polskich warunkach ukształtował się specyficzny typ rządów autorytarnych. Nie było oficjalnego dyktatora, a Piłsudski rządził poprzez oddanych mu ludzi. Nie rozwiązał parlamentu. Po jego śmierci w 1935 r. zabrakło człowieka posiadającego równy mu autorytet polityczny i moralny.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.