Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Walki o granicę wschodnią

Walki o granicę wschodnią

Poglądy przywódców głównych orientacji politycznych, dotyczące polskich granic:

- Józef Piłsudski (koncepcja federalistyczna) - Polska powinna być zwrócona na wschód przeciw Rosji. Ze względów bezpieczeństwa należy Rosję odsunąć daleko od granic Polski poprzez oderwanie od niej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Litwa i Białoruś stworzyłyby z Polską federację, a niezależna Ukraina zostałaby sojusznikiem tej federacji.

- Roman Dmowski (koncepcja narodowa) - Polska powinna być zwrócona na zachód i oparta na Bałtyku w pozycji obronnej wobec Niemiec. W skład państwa polskiego powinny wejść ziemie byłego zaboru pruskiego, Królestwo, Galicja, Wileńszczyzna oraz zachodnie części Białorusi, Ukrainy i Litwy. Dmowskiemu chodziło przede wszystkim o powstanie państwa polskiego w miarę jednolitego etnicznie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 1. Rządy autorytarne
 2. Centrolew
 3. Konstytucja kwietniowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.