Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju

Trudności, jakie napotykała Polska w pierwszych latach niepodległości

Młode państwo stanęło wobec licznych trudności spowodowanych okresem niewoli i działaniami wojennymi. W zakresie komunikacji: sieć kolejowa nie łączyła w jedną całość terytorium Polski; brakowało sieci dróg łączących poszczególne dzielnice. W dziedzinie administracji: w każdym zaborze panowały inne prawa, inna administracja terenowa, inna organizacja szkolna, różne języki urzędowe. Trudności finansowe: ogromne długi przypisane ziemiom polskim zaboru austriackiego oraz długi zaciągnięte na uzbrojenie i utrzymanie armii; brak własnej waluty; inflacja. W gospodarce: w rolnictwie zaprzestano upraw na obszarze ok. 4,5 mln hektarów; chłop małorolny w dalszym ciągu zależny był od folwarku (pozostałości feudalne); przemieszczanie się wojsk spowodowało zniszczenie zasiewów. W przemyśle: pojawiły się trudności w scaleniu gospodarczym ziem poszczególnych zaborów - przemysł Królestwa Polskiego dostosowany był do potrzeb rynku rosyjskiego; Śląsk dostosowany do potrzeb gospodarki Niemiec; Poznańskie było zapleczem rolniczym dla uprzemysłowionych Niemiec; Galicja Wschodnia była zacofana gospodarczo.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 1. Rządy autorytarne
 2. Centrolew
 3. Konstytucja kwietniowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.