Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Początki nowoczesnej demokracji

Początki nowoczesnej demokracji

Pomimo usiłowań Świętego Przymierza powrót do dawnego, przedrewolucyjnego porządku w Europie okazał się niemożliwy. Powszechnie zaczęto wątpić w słuszność wielu zasad ustrojowych, wywodzących się jeszcze z czasów średniowiecza. XIX wiek był czasem rewolucji i powstań narodowych. Władza monarchów przestawała być nieograniczona, a demokracja zdobywała coraz więcej zwolenników i zaczęła być uznawana za najbardziej sprawiedliwy ustrój. Rosły żądania przyznania praw politycznych. Coraz liczniejsze grupy społeczne uzyskiwały uprawnienia polityczne - m.in. prawa wyborcze, czyli możliwość decydowania o tym, kto będzie sprawował rządy. Stopniowo wprowadzano zasadę równości wobec prawa. W 2 poł. XIX w. narodził się ruch sufrażystek, domagających się równouprawnienia kobiet (wśród pierwszych państw, które przyznały prawa wyborcze kobietom, znalazła się odrodzona Polska - w 1918 r., a więc wcześniej niż np. Wielka Brytania czy USA).

Na początku XIX w. w pełni demokratyczne zasady uznawano jedynie w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii parlament reprezentował ok. 1% obywateli, a prawa wyborcze początkowo miały jedynie osoby posiadające ziemię. Podobne ograniczenia występowały we Francji. W 2 poł. XIX i na początku XX w. zmieniono w zdecydowany sposób system wyborczy. Wprowadzono zasadę tajności głosowania.

Zaczęły powstawać partie polityczne - organizacje, które wyrażały opinie i potrzeby poszczególnych grup i w ich imieniu dążyły do zdobycia władzy.

W 1914 r. większość krajów Europy stanowiły monarchie parlamentarne (wybierany w głosowaniu powszechnym parlament sprawował pełnię władzy, monarcha reprezentował kraj).

W państwach Europy Środkowej i Wschodniej zmiany były bardziej powolne; władcy zachowali większe polityczne uprawnienia.

W XIX w. zniesiono niewolnictwo (w Wielkiej Brytanii w 1833 r.). W Stanach Zjednoczonych dążenie do zniesienia niewolnictwa było jedną z przyczyn wybuchu wojny domowej (1861-1865) między stanami północnymi, gdzie niewolnictwo było zakazane, a południowymi, gdzie niewolnicy masowo pracowali na plantacjach. Natomiast w Ameryce Południowej niewolnictwo przetrwało do schyłku XIX w.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.