Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Początki nowoczesnej demokracji

Początki nowoczesnej demokracji

Pomimo usiłowań Świętego Przymierza powrót do dawnego, przedrewolucyjnego porządku w Europie okazał się niemożliwy. Powszechnie zaczęto wątpić w słuszność wielu zasad ustrojowych, wywodzących się jeszcze z czasów średniowiecza. XIX wiek był czasem rewolucji i powstań narodowych. Władza monarchów przestawała być nieograniczona, a demokracja zdobywała coraz więcej zwolenników i zaczęła być uznawana za najbardziej sprawiedliwy ustrój. Rosły żądania przyznania praw politycznych. Coraz liczniejsze grupy społeczne uzyskiwały uprawnienia polityczne - m.in. prawa wyborcze, czyli możliwość decydowania o tym, kto będzie sprawował rządy. Stopniowo wprowadzano zasadę równości wobec prawa. W 2 poł. XIX w. narodził się ruch sufrażystek, domagających się równouprawnienia kobiet (wśród pierwszych państw, które przyznały prawa wyborcze kobietom, znalazła się odrodzona Polska - w 1918 r., a więc wcześniej niż np. Wielka Brytania czy USA).

Na początku XIX w. w pełni demokratyczne zasady uznawano jedynie w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii parlament reprezentował ok. 1% obywateli, a prawa wyborcze początkowo miały jedynie osoby posiadające ziemię. Podobne ograniczenia występowały we Francji. W 2 poł. XIX i na początku XX w. zmieniono w zdecydowany sposób system wyborczy. Wprowadzono zasadę tajności głosowania.

Zaczęły powstawać partie polityczne - organizacje, które wyrażały opinie i potrzeby poszczególnych grup i w ich imieniu dążyły do zdobycia władzy.

W 1914 r. większość krajów Europy stanowiły monarchie parlamentarne (wybierany w głosowaniu powszechnym parlament sprawował pełnię władzy, monarcha reprezentował kraj).

W państwach Europy Środkowej i Wschodniej zmiany były bardziej powolne; władcy zachowali większe polityczne uprawnienia.

W XIX w. zniesiono niewolnictwo (w Wielkiej Brytanii w 1833 r.). W Stanach Zjednoczonych dążenie do zniesienia niewolnictwa było jedną z przyczyn wybuchu wojny domowej (1861-1865) między stanami północnymi, gdzie niewolnictwo było zakazane, a południowymi, gdzie niewolnicy masowo pracowali na plantacjach. Natomiast w Ameryce Południowej niewolnictwo przetrwało do schyłku XIX w.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.