Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rosja, Austria i Prusy w 1 połowie XVIII w.

Rosja, Austria i Prusy w 1 połowie XVIII w.

Państwo Rosja Austria Prusy
dynastia Romanowów
władca: car Piotr I Wielki
stolica: Petersburg
dynastia Habsburgów
władcy: cesarzowa Maria Teresa, cesarz Józef II
stolica: Wiedeń
powstałe z połączenia Brandenburgii i Prus Książęcych - królestwo od 1701 roku
dynastia Hohenzollernów
władcy: król Fryderyk I, król Fryderyk II Wielki
stolica: Berlin
sposób sprawowania władzy monarchia absolutna - władza skupiona jest w ręku panującego, a monarcha rządzi bez kontroli przedstawicieli społeczeństwa, przy pomocy silnego aparatu administracyjnego i policyjnego
sposób zarządzania krajem (administrowania) wzmocnienie władz centralnych
 • zniesienie Dumy bojarskiej i powołanie senatu - organu zależnego od cara,
 • podział kraju na 8 guberni i priowincje,
 • utworzenie tajnej policji, zajmującej się ściganiem przestępstw przeciw carowi
 • powołanie Rady Stanu - podporządkowanej cesarzowi, podział kraju na gubernie, okręgi i powiaty,
 • w sądownictwie, urzędach i szkołach język niemiecki został językiem urzędowym
 • stworzenie Tajnej Rady - jako centralnej władzy w państwie, kraj podzielono na okręgi i prowincje zarządzane przez komisarzy wojskowych
reformy wojskowe
 • na wzór zachodni powstała stała armia lądowa licząca 200 tys. żołnierzy i marynarka wojenna
 • armia liczyła 170 tys. żołnierzy
 • Fryderyk I, nazywany władcą-sierżantem, stworzyl dobrze wyszkoloną, stałą stutysięczną armię (jej szeregi zasilaly m. in. porywani Polacy)
gospodarka i finanse
 • rozwój manufaktur, pracujących m. in. na potrzeby wojska,
 • ograniczenie przywozu towarów, popieranie wywozu
 • zakaz sprowadzania wyrobów obcych;
 • sporządzenie spisu ludności dla celów podatkowych;
 • zniesiono poddaństwo osobiste chłopów, a ziemię oddano im w „wiekuistą dzierżawę”
 • popieranie rozwoju przemysłu i handlu, budowa dróg, kanałów,
 • obciążenie ludności wysokimi podatkami w celu utrzymania armii, uzyskania pieniędzy (stosowano m. in. fałszowanie monety)
oświata
 • wprowadzono wzory obyczajowe z zachodu Europy,
 • powstały szkoły świeckie: nawigacyjna (Akademia Morska), inżynierskie, medyczne
 • rozbudowano sieć szkół, studia uniwersyteckie poddano nadzorowi państwa,
 • reforma Kościoła katolickiego w celu podporządkowania go władzy państwowej (likwidacja klasztorów, zmiany dotyczące ceremonii kościelnych)
 • w roku 1717 wprowadzono tzw. przymus szkolny (obowiązek posyłania dzieci do szkoły)
 • działała Berlińska Akademia Nauk,
 • prasa poddana została cenzurze (kontroli)

W 1 połowie XVIII wieku władcy Rosji, Prus i Austrii przeprowadzili w swoich państwach ważne reformy państwowe i gospodarcze. Celem ich działań było wzmocnienie władzy monarchy (absolutyzm oświecony) i wykorzystanie dla stworzenia rozwoju gospodarczego kraju silnej i stale powiększającej się armii.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.