Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Reformacja

Reformacja

Reformacja to proces religijny, społeczny i polityczny. Jej korzenie tkwią głęboko w średniowieczu, a przyczyny były niezwykle złożone. Wiek XV nie usunął negatywnych zjawisk występujących w Kościele katolickim. Kryzys pogłębiał się grożąc w każdej chwili wielkim wybuchem.

Najważniejsze przyczyny reformacji:

- osłabienie organizacyjne Kościoła i demoralizacja kleru. Szczególnie negatywny przykład płynął z Państwa Kościelnego. Papieże bardziej dbali o zachowanie politycznej pozycji na Półwyspie Apenińskim, zwiększenie dochodów, niż o czystość wiary i liturgię. Świetny dwór, przepych, faworyzowanie krewnych przy obsadzie stanowisk kościelnych, zrywanie z zasadą bezżenności obniżało autorytet papiestwa i Kościoła w Europie,

- niechęć papieży i duchowieństwa (szczególnie wyższego) do zmian i reform,

- nadużycia papieży i duchownych - obciążanie różnego rodzaju podatkami, daninami i innymi opłatami, które były ściągane ze wszystkich państw europejskich. Szczególną niechęć wśród wiernych wywoływała sprzedaż odpustów, czyli odpuszczenia win i grzechów. Akcję tę prowadzili duchowni i specjalni bankierzy, uzyskując ogromne dochody przeznaczane na potrzeby papiestwa, a przede wszystkim budowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

Te negatywne zjawiska występowały nie tylko w Rzymie, ale obejmowały wszystkie państwa europejskie. Dezorganizacja i demoralizacja duchowieństwa były szczególnie widoczne w Rzeszy Niemieckiej i we Francji.

Próby uzdrowienia sytuacji podejmowane wewnątrz Kościoła nie przyniosły spodziewanych efektów.

Zapamiętaj!

Za początek reformacji przyjmuje się wystąpienie zakonnika augustianina Marcina Lutra. W roku 1517 przybił on na drzwiach kaplicy w Wittenberdze 95 tez, w których występował przeciw sprzedaży odpustów oraz pozostałym nadużyciom w Kościele.

Popularność Lutra rosła, mimo że został oskarżony o herezję. Papież wezwał zakonnika, by odwołał swoje nauki. W odpowiedzi na to Luter, popierany przez coraz większą liczbę ludzi, napisał pisma polemiczne i spalił publicznie dokument papieski. Do sporu wmieszał się cesarz Karol V, który wezwał Lutra na sejm Rzeszy do Wormacji, gdzie reformator religijny zaprezentował swoją doktrynę. Mimo potępienia przez papieża i cesarza Luter nie zaprzestał działalności, a mając poparcie kilku książąt niemieckich czuł się bezpieczny, przebywając na zamku w Wartburgu u Fryderyka Mądrego, elektora saskiego. Tam przełożył Biblię na język niemiecki, co pozwoliło bardzo szerokim kręgom ludzi na jej czytanie.

Czy wiesz, że:

Po wystąpieniach Marcina Lutra zaczęli głosić nowe nauki inni reformatorzy religijni, którzy stali się twórcami nowych Kościołów chrześcijańskich. Wystąpienia reformatorów religijnych i późniejsze działania podejmowane przez Kościół katolicki doprowadziły do podziału religijnego Europy, który w prawie niezmienionej postaci przetrwał do naszych czasów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Reformacja

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.