Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Początki „zimnej wojny” - geneza konfliktu

Początki „zimnej wojny” - geneza konfliktu

Po długotrwałych rozmowach 10 lutego 1947 r. podpisano w Paryżu traktaty pokojowe z: Włochami (konieczność spłaty reparacji wojennej ok. 360 mln dol., Istria przypadła Jugosławii, Triest po okresie zarządu Rady Bezpieczeństwa ONZ został ostatecznie przyłączony do Włoch, kolonie włoskie odpadły od Italii - Libia w 1951 r. uzyskała niepodległość, Erytrea stała się częścią niepodległej Etiopii); Finlandią (reparacje wojenne 300 mln dol. dla ZSRR, przesunięcia graniczne - miejscowość Petsamo i tereny w Karelii znalazły się w granicach ZSRR, radziecka baza w Porkkala k. Helsinek); Rumunią (reparacje 300 mln dol. dla ZSRR, uznanie inkorporacji do ZSRR Besarabii i Bukowiny); Bułgarią (reparacje dla ZSRR 70 mln dol.); Węgrami (powrót do granic z 1937 r., reparacje 70 mln dol. dla ZSRR). Postanowienia traktatów pokojowych wzmocniły finansową, militarną i polityczną pozycję ZSRR. Problem Niemiec nie został pozytywnie rozwiązany.

5 marca 1946 r. w Fulton w USA premier Wielkiej Brytanii W. Churchill zapowiedział konieczność powstrzymania ekspansji komunizmu w świecie (konieczność ścisłej współpracy państw zachodnich), Europa Środkowo-Wschodnia nazwana została obszarem leżącym za żelazną kurtyną. Państwa zachodnie, zwalczając wpływy i ekspansję komunizmu, zakwestionowały polską granicę zachodnią. Prezydent USA Harry Truman nakazał postawienie w stan gotowości wojsk okupujących Niemiec. Polityka USA wobec rozszerzających się wpływów komunizmu w Europie i na świecie nazwana została doktryną Trumana: wyrazem polityki powstrzymywania wpływów komunistycznych było wsparcie militarne i ekonomiczne dla Grecji i Turcji walczących z komunistami kierowanymi przez Kreml.

Konkretnym działaniem było opracowanie planu pomocy gospodarczej dla państw Europy. W czerwcu 1947 r. sekretarz stanu USA, George Marshall, przedstawił jego zarys. Po konferencji w Paryżu (czerwiec-lipiec 1947r.) w kwietniu 1948 r. kongres USA uchwalił kredyty dla państw, które przystąpiły do planu (ostatecznie Polska w wyniku nacisków Kremla nie wzięła w nim udziału). W ciągu 4 lat państwa uczestniczące w planie otrzymały pomoc na ogólną liczbę ponad 13 mld dol. W konsekwencji w państwach objętych planem gospodarka przekroczyła średnio poziom o 35% w porównaniu z sytuacją sprzed wojny, produkt narodowy o 15%. Plan Marshalla rozpoczął proces konsolidacji Zachodu, powstrzymał wpływy komunistów w społeczeństwie zachodnioeuropejskim, zażegnał konflikty społeczne, doprowadził do wzrostu napięcia między Zachodem a Wschodem.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.