Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie Izraela i wojny żydowsko-arabskie

Powstanie Izraela i wojny żydowsko-arabskie

W okresie międzywojennym rejony Bliskiego Wschodu dostały się pod panowanie Anglii i Francji jako tereny mandatowe Ligi Narodów. Na tereny Palestyny przed II wojną światową rozpoczął się ożywiony napływ ludności żydowskiej (Światowa Organizacja Syjonistyczna udzielała wsparcia migrującym Żydom). Tragedia Żydów w wojnie - Holocaust - zwiększyła napływ ludności żydowskiej na Bliski Wschód. Wobec zaostrzających się stosunków żydowsko-arabskich Brytyjczycy próbowali powstrzymywać napływ Żydów - prowadziło to do nasilenia terroru żydowskiego przez organizację Irgun kierowaną przez Menachema Begina. Ludność arabska prowadziła akcję terroru wobec Żydów.

W 1945 r. w Kairze powstała Liga Państw Arabskich. W 1946 r. Wielka Brytania uznała suwerenność Jordanii. Niepodległość uzyskały Liban i Syria. Sytuacja na Bliskim Wschodzie stawała się napięta. W 1946 r. Brytyjczycy wycofali się z Palestyny, w listopadzie 1947 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zadecydowało o podziale terytorium na część żydowską i arabską. Jerozolima uznana została za miasto otwarte i strefę międzynarodową. Arabowie uznali podział za krzywdzący i podjęli walkę z Żydami. 14 maja 1948 r. zostało ogłoszone powstanie Erec Izrael - Państwa Izrael - prezydentem został Chaim Weizmann, premierem Dawid Ben Gurion.

Powstanie Izraela (początkowo bardzo dobre kontakty z państwami komunistycznymi i ich pomoc) spowodowało wojnę arabsko-izraelską. Wojska izraelskie, dzięki pomocy radzieckiej, pokonały koalicję arabską. Rozejm zawarty w 1949 r. zwiększał terytorium Izraela, zachodni brzeg Jordanu przypadł Jordanii a Strefa Gazy Egiptowi. Emigranci i uciekinierzy palestyńscy nie pogodzili się z przegraną podejmując walkę o własne państwo. W 1956 r. wybuchła kolejna wojna arabsko-izraelaska - Izraelczycy dotarli do Kanału Sueskiego, rozpoczęli okupację Półwyspu Synaj, w wyniku nacisków międzynarodowych ustąpili, Synaj dostał się pod kontrolę sił międzynarodowych. W maju 1967 r. wybuchła kolejna wojna tzw. sześciodniowa - koalicja arabska została pokonana przez Izrael. Żydzi zajęli Jerozolimę, Wzgórza Golan i Cisjordanię. Wojna w październiku 1973 r. nie była pomyślna dla Izraelczyków - wojska egipskie zepchnęły izraelskie opanowując Synaj. Dopiero podpisanie w 1978 i 1979 r. porozumień egipsko-izraelskich przy pośrednictwie dyplomatów amerykańskich wprowadziło normalizację we wzajemnych stosunkach, ale Palestyńczycy nadal prowadzili i prowadzą wojnę (dżihad) o własne państwo arabskie w Palestynie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.