Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

W wyniku przesuwających się frontów ogromne tereny Europy Środkowo-Wschodniej dostały się pod wpływy polityczne i militarne Związku Radzieckiego. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez państwa zachodnie. Wkraczający żołnierze Armii Czerwonej początkowo byli witani jako wyzwoliciele.

We wszystkich państwach środkowoeuropejskich scenariusz polityczny był podobny. Komuniści, nie mający zbyt dużego poparcia w społeczeństwie, korzystając z pomocy radzieckiej i pod osłoną stacjonujących oddziałów radzieckich, wchodzili w sojusze wyborcze, zawierali porozumienia rządowe i parlamentarne. W drugiej kolejności opanowywali kluczowe stanowiska (wojsko, policja, gospodarka), przejmując pełną kontrolę nad całością państwa, które ulegało całkowitemu podporządkowaniu ZSRR.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.