Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Rumunia

W połowie 1944 r. front wschodni zbliżył się do granicy rumuńskiej. W sierpniu król Michał zdymisjonował profaszystowski rząd gen. Iona Antonescu i wypowiedział wojnę państwom Osi, doprowadzając jednocześnie do zawieszenia broni z ZSRR. Powstał rząd koalicyjny złożony z komunistów, Narodowej Partii Chłopskiej, liberałów i socjaldemokratów. Premier Nicolae Radescu, obawiając się wpływów komunistycznych, próbował ograniczyć wpływy Narodowego Frontu Demokratycznego (kierowany przez komunistów). W odpowiedzi w lutym 1945 r. wojska radzieckie przejęły kontrolę nad kwaterą dowództwa armii rumuńskiej, marszałek ZSRR, Andriej Wyszyński, zmusił króla do mianowania na stanowisko premiera przywódcę niewielkiej partii chłopskiej Frontu Oraczy Petru Grozę (rozpoczęcie reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu, początki zwalczania opozycji. Król Michał odsunął się od czynnego życia publicznego).

W listopadzie 1945 r. w wyborach do parlamentu Narodowy Front Demokratyczny i jego sojusznik w Siedmiogrodzie, Węgierska Unia Ludowa, odniosły sukces (wybory sfałszowano, partie opozycyjne odmówiły w nich udziału). Po podpisaniu w 1947 r. przez Rumunię traktatu pokojowego państwa zachodnie nie interesowały się sytuacją w tym kraju, nastąpiły czystki polityczne, sowietyzacja Rumunii. W grudniu 1947 r. król Michał został zmuszony do abdykacji, wyjechał z kraju. W nowych „wyborach” (grudzień) zwycięstwo odniósł sojusz komunistów i ludowców, w kwietniu uchwalono nową konstytucję wprowadzającą ustrój „demokracji ludowej”.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.