Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Węgry

Pod koniec 1944 r. Węgry zostały zajęte przez wojska Armii Czerwonej. Jako państwo współpracujące z Niemcami były traktowane na równi z krajami pokonanymi - gwałty, rabunek mienia, deportacje i terror radziecki wobec wielu środowisk nie tylko kolaborujących z faszystami (aresztowany i zabity Raoul Wallenberg, dyplomata szwedzki pomagający w czasie wojny Żydom). W Debreczynie w grudniu powstał koalicyjny rząd gen. Beli Miklosza, który podpisał rozejm z ZSRR. Węgierska Partia Komunistyczna nie cieszyła się szerokim poparciem w społeczeństwie. W listopadzie 1945 r. w wyborach parlamentarnych wygrała umiarkowana Partia Drobnych Rolników (57% głosów), socjaldemokraci i komuniści łącznie uzyskali prawie 35% głosów. Pod naciskiem Rosjan został utrzymany koalicyjny rząd, a ministrem spraw wewnętrznych został komunista. 31 stycznia 1946 r. Węgry zostały republiką.

Rozpoczął się czas terroru komunistycznego, przy zachowaniu pozorów demokracji. Zainteresowanie państw zachodnich Węgrami po podpisaniu w lutym 1947 r. traktatu pokojowego było minimalne. Po serii aresztowań polityków niekomunistycznych i sfingowanych procesów nastąpiła sowietyzacja państwa. W maju, pod presją komunistów, premier Ferenc Nagy ustąpił ze stanowiska. Mimo braku szerokiego poparcia w społeczeństwie, komuniści weszli do rządów koalicyjnych, doprowadzając następnie do rozbicia, a w końcu rozwiązania partii demokratycznych. W czerwcu 1948 r. doszło do zjednoczenia komunistów i socjaldemokratów, przyspieszono akcję czystek, wzmógł się terror służb bezpieczeństwa. W wyborach z maja 1949 r. komuniści „zdobyli” ponad 95% miejsc w parlamencie, nowa konstytucja z sierpnia, wzorowana na radzieckiej, utwierdziła dominującą pozycję komunistów w państwie i kończyła okres sowietyzacji.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.