Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Jugosławia

W czasie wojny tereny Jugosławii zostały zajęte przez wojska niemiecko-włoskie. Król Piotr II i legalny rząd udali się na emigrację. W kraju rozpoczęła się wojna partyzancka z okupantami - na czele ruchu oporu stanął przywódca komunistów Josip Broz-Tito. Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, grupująca różne środowiska polityczne, była polityczną reprezentacją ruchu oporu. Komuniści jugosłowiańscy cieszyli się poparciem i pomocą radziecką. W 1943 r. Antyfaszystowska Rada proklamowała się organem ustawodawczym, tworząc Komitet Wyzwolenia Narodowego (tymczasowy rząd) z Tito na czele. Próby porozumienia polityków jugosłowiańskich na Zachodzie z Tito skończyły się fiaskiem. W marcu 1945 r. w Belgradzie powstał rząd koalicyjny - większość stanowisk ministerialnych obsadzili komuniści. W wyniku listopadowych wyborów (głosowano na jedną listę) władzę zdobyli komuniści, którzy w styczniu 1946 r. uchwalili tekst konstytucji (wzorowana na radzieckiej z 1936 r.). Powstała Federacyjna Republika Jugosławii (Serbia, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina), nastąpiła nacjonalizacja przemysłu, pełna kolektywizacja rolnictwa, Tito zdobył prawie nieograniczoną władzę jako prezydent, premier, minister obrony, przywódca jednej partii. Po umocnieniu się komunistów u władzy nastąpił okres represji wobec działaczy innych partii, czystki, terror i eliminacja partii opozycyjnych.

Po początkowych doskonałych stosunkach Tito z Kremlem nastąpił czas ochłodzenia (zbytnia samodzielność i niezależność Jugosławii), aż do całkowitego zerwania. Tito cieszył się w kraju pełnym poparciem, liczba członków partii komunistycznej rosła. Wobec izolacji ze światem komunistycznym Jugosławia nawiązała współpracę z Zachodem.

W kraju w latach 50. zaszły poważne zmiany - w czerwcu 1950 r. na mocy ustawy o radach robotniczych w przedsiębiorstwach wprowadzono zarząd rad robotniczych, w 1952 r. rozpoczęto odchodzenie od kolektywizacji - rozwiązanie spółdzielni. W styczniu 1953 r. nowa konstytucja wprowadziła wyższą izbę parlamentu - Radę Producentów, zwiększono uprawnienia samorządu lokalnego - nowy model komunizmu samorządowego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.