Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Bułgaria

Jeszcze w czasie II wojny światowej zmarł car Borys III, a władzę przejął małoletni Symeon II. We wrześniu 1946 r. proklamowano republikę, a w październiku wybory parlamentarne wygrali komuniści. Pierwszym komunistycznym premierem rządu został Georgi Dymitrow, były przewodniczący Kominternu.

W kraju rozpoczął się okres rządów dyktatury komunistycznej - czystki i nagonka na działaczy partii opozycyjnych, inwigilowanie i zwalczanie popularnej w społeczeństwie partii chłopskiej, której szef, Nikoła Petkow, został aresztowany i po pokazowym procesie stracony. Kolejny etap sowietyzacji nastąpił po 1947 r., po ratyfikowaniu traktatu pokojowego z sierpnia 1947 r. i opuszczeniu państwa przez aliancką komisję kontrolną. Nastąpiła kolektywizacja rolnictwa, wprowadzenie w gospodarce centralnego sterowania i planowości, rozbicie i delegalizacja partii opozycyjnych. Bułgarska partia socjaldemokratyczna została zmuszona do połączenia z Bułgarską Partia Robotniczą - utworzono Bułgarską Partię Komunistyczną.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.