Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie ONZ

Powstanie ONZ

Zgodnie z ustaleniami konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie (luty 1945) 25 kwietnia w San Francisco odbyła się konferencja założycielska ONZ. W obradach wzięło udział 46 reprezentantów państw koalicji antyhitlerowskiej (delegacja polska nie wzięła udziału - nie uformowane władze polskie). Pod koniec czerwca została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych - po jej ratyfikacji w ciągu 4 miesięcy przez 51 państw, 24 października 1945 r. formalnie powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku. W Karcie Narodów Zjednoczonych określono cele działania Organizacji: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa światowego, rozwój współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej między narodami.

Struktura ONZ:

- Rada Bezpieczeństwa - organ naczelny, pięciu stałych członków (USA, ZSRR, Francja, Wielka Brytania, Chiny) - jednomyślność w podejmowaniu decyzji, prawo weta; niestali członkowie w liczbie 10 z kadencją dwuletnią bez prawa weta;

- Zgromadzenie Ogólne - zasiadają przedstawiciele państw członkowskich na zasadzie równości - kieruje Sekretariat z sekretarzem generalnym (pierwszym został Norweg Trygve H. Lie);

- Specjalne organy ONZ: Rada Powiernicza (kontrola i zarząd nad terytoriami pod administracją ONZ), Rada Gospodarczo-Społeczna (rozwiązywanie międzynarodowych problemów ekonomicznych, zdrowotnych, praw człowieka i innych). Współpracowały z Radą: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i inne.

- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze (rozwiązywanie międzynarodowych spraw prawnych).

ONZ odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. Mimo wielu sytuacji kryzysowych stoi na straży ładu i bezpieczeństwa zbiorowego, próbuje rozwiązywać globalne problemy (walka z głodem, przemocą, terroryzmem, także państwowym), wojska ONZ interweniują na terenach, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych, pełnią misje pokojowe w rejonach konfliktów (Palestyna, Syria, Cypr, Korea, była Jugosławia i inne).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Powstanie ONZ

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.