Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec

W NRD do połowy 1989 r. niepodzielnie panował reżim komunistyczny Ericha Honeckera. Niemcy z NRD udając się do Polski, na Węgry i do innych państw dawnego bloku radzieckiego, masowo okupowali ambasady państw zachodnich domagając się udzielenia azylu politycznego. Wschodni Niemcy „głosowali nogami” (masowo wyjeżdżając przez Polskę, Węgry, Austrię do RFN) za zjednoczeniem, przeciwko rządom Honeckera. Po otwarciu granicy węgiersko-austriackiej nastąpił prawdziwy exodus Niemców na Zachód. W październiku 1989 r. najpierw w Lipsku, a później w innych miastach NRD rozpoczęto organizować wielkie manifestacje żądając demokratyzacji NRD i zjednoczenia z RFN. Wojska radzieckie stacjonujące w NRD zachowały stanowisko neutralne. W takiej sytuacji Honecker ustąpił. W listopadzie nowy rząd H. Modrowa podjął decyzję o otwarciu granic, rozpoczął się demontaż słynnego muru berlińskiego. Powstały partie i stronnictwa polityczne. W wyborach z marca 1990 r. do Izby Ludowej NRD sukces odnieśli chadecy - powstał rząd Lothara de Meziere. Rozpoczął się proces jednoczenia Niemiec. W toku wielu dyskusji na forum Konferencji 2+4 (państwa niemieckie, cztery mocarstwa okupacyjne), dwustronnych wizyt i po udzieleniu przez RFN wielkiej pomocy finansowej Związkowi Radzieckiemu, doszło w jesieni do ustalenia wszystkich kwestii zjednoczeniowych. 31 sierpnia w Berlinie podpisano układ o zjednoczeniu - w byłej NRD powstało 5 historycznych landów, które zwróciły się do RFN z prośbą o przyjęcie do Federacji. 12 września w Moskwie cztery mocarstwa podpisały dokument zrzekając się opieki nad Niemcami i Berlinem w momencie zjednoczenia. 2 października w Nowym Jorku przedstawiciele państw niemieckich i mocarstw podpisali deklarację o suwerenności Niemiec, a 3 października 5 landów przyłączono do RFN - nastąpiło formalne zjednoczenie Niemiec; państwo zostało przyjęte do NATO. Rząd RFN (z kanclerzem Helmutem Kohlem na czele) podpisał odpowiednie układy z Polską i Czechosłowacją ostatecznie potwierdzające przebieg wspólnych granic.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.