Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna w Jugosławii

Wojna w Jugosławii

Wraz ze śmiercią Broz Tito w 1980 r. nasilił się w Jugosławii istniejący kryzys gospodarczy i nasileniu uległy nastroje nacjonalistyczne i separatystyczne wśród Serbów. Wybory z 1990 r. we wszystkich republikach związkowych, wyłączając Serbię i Czarnogórę, wygrały partie narodowe. Na prezydenta Serbii wybrano Slobodana MiloŠevica. W tym też roku została zlikwidowana autonomia dwóch prowincji: Wojwodiny i Kosowa, gdzie ludność albańska stanowiła około 90% mieszkańców. W 1991 r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość. Jugosłowiańska armia federalna, w której Serbowie stanowili większość podjęła tam interwencję aby stłumić pojawiające się działania niepodległościowe. Wojska wkrótce wycofały się ze Słowenii i po 10 dniach wojna przeniosła się na teren Chorwacji, gdzie trwała do 1992 r. W praktyce doprowadziło to do wojny domowej. W czasie wojny zginęły tysiące ludzi, wiele też zostało uchodźcami. W 1991 r. niepodległość ogłosiła Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina, zamieszkiwana przez Muzułmanów (43%), Serbów (31%) i Chorwatów (17%). Przyczyniło się to ostatecznie do rozpadu Jugosławii. Zajmujący około 70% terytorium Bośni i Hercegowiny Serbowie zamierzali utworzyć niepodległe państwo. W kwietniu 1992 r. Serbia i Czarnogóra ogłosiły powstanie Federalnej Republiki Jugosławii. Nowo utworzone państwo udzieliło poparcia działaniom serbskim w Bośni i Hercegowinie nakłaniając Serbów bośniackich do przyłączenia zamieszkałych przez nich terenów do Jugosławii. W odpowiedzi na te działania na Serbię zostało nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ embargo handlowe i liczne sankcje ekonomiczne, które doprowadziły do załamania gospodarki kraju. W latach 1992-1995 w wyniku wojny miedzy Serbami, Chorwatami, a Muzułmanami zamieszkującymi Bośnie i Hercegowinę, 3,7 mln ludzi zostało uchodźcami. Szukając drogi rozwiązania tego konfliktu NATO zdecydowało się dokonać licznych nalotów na pozycje serbskie. 21 XI 1995 r. w Dayton w USA doszło do spotkania przywódcy walczących ze sobą stron. Układ pokojowy został podpisany 14 XII 1995 r., co zakończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.