Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie państw niemieckich

Powstanie państw niemieckich

Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Niemiec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odpadły Czechy, Austria, Alzacja i Lotaryngia, Pomorze, Śląsk, Warmia i Mazury), utworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory, podobnie jak Austrię (strefy okupacyjne). Międzysojusznicza Komisja Kontroli w Berlinie miała nadzorować przeprowadzenie demilitaryzacji, denazyfikacji, dekartelizacji i demokratyzacji powojennych Niemiec. Podział Niemiec nie miał mieć stałego charakteru.

Proces w Norymberdze (20 XI 1945-1 X 1946) zakończył się 11 wyrokami śmierci dla największych zbrodniarzy wojennych. W kolejnych latach w poszczególnych strefach okupacyjnych odbyły się podobne procesy.

Sytuacja gospodarcza Niemiec była fatalna; na rozliczne trudności nakładały się problemy związane z przemieszczającymi się masami (10 mln) ludności niemieckiej wysiedlanej często w fatalnych warunkach.

W styczniu 1947 r. powstała tzw. Bizonia, nastąpiło zjednoczenie gospodarcze stref amerykańskiej i brytyjskiej. Państwa zachodnie objęły zachodnie strefy okupacyjne planem Marshalla, rozpoczęła się reforma walutowa, która objęła zachodnie sektory Berlina. ZSRR nie zgodził się na objęcie reformą strefy wschodniej, w marcu 1948 r. marszałek ZSRR, Wasilij Sokołowski, wycofał się z Rady Międzysojuszniczej - w czerwcu 1948 r. rozpoczęła się blokada Berlina Zachodniego. Do czerwca 1949 r. państwa zachodnie zorganizowały „most powietrzny” zaopatrując zachodnie sektory miasta we wszystkie produkty spożywcze, a także w surowce energetyczne.

W odpowiedzi na blokadę Berlina Francja zgodziła się na przyłączenie swojej strefy do Bizonii. W sierpniu 1948 r. powstała tzw. Trizonia i Rada Parlamentarna z przewodniczącym Konradem Adenauerem (CDU). W sierpniu 1949 r. w strefach zachodnich odbyły się wybory do Bundestagu - zwycięstwo odniosła koalicja CDU/CSU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, Unia Chrześcijańsko-Społeczna). 21 września nowy rząd niemiecki proklamował powstanie Republiki Federalnej Niemiec, zawierając z państwami zachodnimi odpowiednie uzgodnienia dotyczące okupacji alianckiej i kwestii gospodarczych.

W odpowiedzi na powstanie RFN Związek Radziecki 7 października 1949 r. ogłosił powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej z prezydentem Wilhelmem Pieckiem.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.