Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Czechosłowacja

Emigracyjny rząd czechosłowacki utrzymywał dobre stosunki z ZSRR. W sierpniu 1944 r. na Słowacji wybuchło powstanie antyniemieckie kierowane przez komunistów. Czesi i Słowacy wykazywali pozytywny stosunek wobec wkraczających oddziałów Armii Czerwonej. W marcu 1945 r. prezydent Edward Beneś powierzył misję premiera Zdenkowi Fierlingerowi, który stanął na czele koalicyjnego rządu - program zakładał przeprowadzenie reformy rolnej, nacjonalizację przemysłu i ścisły sojusz z ZSRR. Rząd koalicyjny przystąpił do rozprawy z kolaborantami aresztując wielu Słowaków i znacznie mniej Czechów (prawdziwych i nieprawdziwych współpracowników państwa słowackiego kierowanego przez ks. Józefa Tiso skazanego na śmierć w 1946 r.).

W majowych wyborach z 1946 r. komuniści zdobyli prawie 40% mandatów. Dzięki temu w nowym rządzie obsadzili wiele kluczowych stanowisk (m.in. sprawy wewnętrzne) - premierem został komunista Klement Gottwald. Mieli duże wpływy w wojsku, rozpoczął się okres czystek. W listopadzie 1947 r. pod presją komunistów prezydent Beneś zdymisjonował jednego z wicepremierów. Komuniści tracili popularność w społeczeństwie. W lutym 1949 r. komuniści przystąpili do organizowania demonstracji będących wyrazem poparcia dla ministrów komunistycznych. Politycy partii opozycyjnych wyrażali protesty wobec działań policji, czystek i praktyk komunistów. W atmosferze napiętej sytuacji prezydent Beneś zdymisjonował ministrów nie będących członkami partii komunistycznej - nowymi ministrami zostali komuniści. Ze zdwojoną siłą kontynuowano czystki i likwidowano partie opozycyjne. Rozbita socjaldemokracja czechosłowacka w 1948 r. została wcielona do Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Majowa konstytucja wprowadzała ustrój „demokracji ludowej” - prezydent Beneś ustąpił z urzędu, niebawem zmarł. Komuniści przejęli pełnię władzy, w Czechosłowacji rozpoczął się okres terroru komunistycznego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.