Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

W chłopskiej chacie

Zakładanie wsi

Wsie polskie zaczęły się rozwijać w XIII wieku. Wiązało się to z przybyciem na nasze tereny osadników (kolonistów) z innych krajów. Byli to przybysze z Czech i Niemiec. Najpierw przybywał przedstawiciel osadników, czyli tzw. zasadźca. Wyszukiwał odpowiednią ziemię, spisywał z panem umowę, w której określone były prawa i obowiązki przyszłych osadników. Teraz mogli już przybywać koloniści i zakładać nową wieś. Przybysze rządzili się prawami, do jakich przywykli w swojej ojczyźnie, stąd rozpowszechniło się u nas tzw. prawo niemieckie albo czynszowe. Sołtysem danej wsi zwykle zostawał zasadźca. Pierwsze lata, przeznaczone na zagospodarowanie się, był to okres tzw. wolnizny - osadnik nic nie płacił panu, zyski przeznaczał na zagospodarowanie się. Po tym okresie płacił czynsz, czyli pewną sumę pieniędzy oraz oddawał określoną w umowie ilość płodów rolnych, dodatkowo na pańszczyznę osadnik poświęcał przeciętnie dwa do czterech dni w roku. Kościół ściągał z osadników tzw. dziesięcinę (dziesiątą część plonów). Część zbiorów chłopa trafiała również do księcia lub władcy, dopiero resztę plonów gospodarze zatrzymywali dla siebie. Jeżeli rok był urodzajny, osadnikom pozostawało więcej zboża. Z jego sprzedaży mogli uzyskać środki na zakup lepszych narzędzi. Jeżeli rok był nieurodzajny, osadnikom żyło się znacznie gorzej.

We wsi założonej na prawie czynszowym chłopi wiedzieli dokładnie, co muszą oddać księciu, panu i Kościołowi. Było to o tyle korzystne, że dowolnie gospodarowali nadwyżkami. Pan natomiast miał stały dochód i siłę roboczą.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 1. W rycerskim świecie
 2. Honorowy kodeks rycerski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze i czasy nowożytne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.