Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pierwsza miłość

Pierwsza miłość

Miłość jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Ludzie są szczęśliwi, kiedy od innych otrzymują miłość, troskę i przyjaźń. Dzieci są rozpieszczane przez rodziców, ponieważ oni je bardzo kochają. Potem młodzi ludzie sami szukają prawdziwej przyjaźni i miłości. Próbują sami uszczęśliwić swojego partnera.

Każdy początek jest trudny. Z jednej strony, gdy ktoś jest zakochany, jest bardzo szczęśliwy. Mówi się, że jest w siódmym niebie. Uczy się on dbać o swojego partnera. Ofiarowuje mu miłość, bezpieczeństwo, pewność i zrozumienie. Zakochana osoba chce ze swoim partnerem spędzać cały wolny czas i jest zawsze w dobrym humorze. Kiedy się nie widzą, wysyłają sobie sms-y lub czatują. O ukochanej osobie myśli się dzień i noc. Wierzy się jej bezgranicznie. Osoba, którą kochamy jest dla nas dużym skarbem. Widzimy w niej tylko pozytywne cechy. Często zapominamy o cechach negatywnych albo w ogóle ich nie dostrzegamy. Zakochana para często pisze listy miłosne. Chociaż pierwsza miłość szybko mija, jest ona ważna w życiu młodych ludzi. Tak czy tak rośnie chęć, aby zakochać się od nowa.

Z drugiej strony młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy przeżywają miłość, czują się zakłopotani. Jest to widoczne szczególnie w szkole. Zaczynają się jąkać, plotą głupstwa. Często nie wiedzą, jak powinni się zachować. Są nerwowi i zdekoncentrowani. Łatwo się czerwienią. Często ukrywają swoje uczucia, ponieważ kochają bez wzajemności. Bycie zakochanym jest jak choroba. Zakochani często nie mogą nic jeść i nie mogą zasnąć. Miłość jest czymś pięknym, ale trzeba uczyć się jej całe życie i trzeba o nią dbać.

Ja również mam chłopaka. Znamy się od 2 lat i chodzimy do tej samej szkoły. Mój przyjaciel nazywa się Antek i podoba mi się w nim to, że z nim czuję się pewnie. Jest szczery i zawsze mówi prawdę. Mogę z nim o wszystkim porozmawiać. Sądzę, że to świetne, że nie mówi ciągle o piłce i gwiazdach filmowych. Interesuje się również zwierzętami i kulturą Japonii. Antek jest inteligentny i bystry. Podoba mi się, że jest uczynny. Wyjaśnia mi często matematykę, ponieważ mam z nią problemy. Mogę mu zaufać. W przeciwieństwie do innych chłopców nie jest ani zarozumiały, ani nudny. Kocham go, gdyż umie okazywać swoje uczucia. Czasami jest niepunktualny i to działa na nerwy, ale nikt nie jest idealny. Sądzę, że nie jest on przeciętną osobą. Jest również przystojny i wiele dziewcząt zazdrości mi go. Życzę każdemu takiego przyjaciela.

Erste Liebe

Die Liebe ist das Wichtigste in unserem Leben. Die Leute sind glÜcklich, wenn sie Liebe, FÜrsorge und Freundschaft von anderen bekommen. Die Kinder werden von den Eltern verwÖhnt, weil sie sie lieben. Später suchen die Jugendlichen selbst wahre Freundschaft und Liebe. Sie versuchen selbst ihren Partner (ihre Partnerin) glÜcklich zu machen.

Jeder Anfang ist schwer. Einerseits, wenn jemand verliebt ist, ist er sehr glÜcklich. Man sagt, dass er im siebenten Himmel schwebt. Er lernt, fÜr seinen Partner sorgen. Er schenkt ihm Liebe, Schutz, Sicherheit und Verständnis. Die verliebte Person mÖchte mit ihrem Partner jede Freizeit verbringen und ist immer in guter Laune. Wenn sie sich nicht sehen, schicken sie sich SMS-Nachrichten oder chaten. An die beliebte Person denkt man Tag und Nacht. Man vertraut ihr grenzenlos. Die Person, die wir lieben, ist fÜr uns ein großer Schatz. Wir sehen in ihr nur positive CharakterzÜge. Oft vergessen wir oder sehen gar nicht negative ZÜge. Das Liebespaar schreibt oft Liebesbriefe. Obwohl die erste Liebe schnell zu Ende geht, ist sie die wichtige Sache im Leben der jungen Menschen. Sowieso wächst die Lust, sich neu zu verlieben.

Andererseits fÜhlen sich junge Leute, die zum ersten Mal die Liebe erleben, verlegen. Das ist besonders in der Schule deutlich. Sie fangen an, zu stammeln, reden oft BlÖdsinn. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sie sind nervÖs und unkonzentriert. Leich werden sie rot. Oft verbergen sie ihre GefÜhle, weil sie keine Gegenliebe finden. Das Verliebtsein wirkt wie eine Krankheit. Verliebte kÖnnen oft nichts essen oder nicht einschlafen. Die Liebe ist etwas SchÖnes, aber man muss sie das ganze Leben lang lernen und man muss fÜr sie ständig sorgen.

Ich habe auch einen festen Freund. Wir kennen uns seit 2 Jahren und gehen in dieselbe Schule. Mein Freund heißt Antek und an Antek gefällt mir, dass ich mich mit ihm sicher fÜhle. Er ist ehrlich und sagt immer Wahrheit. Mit ihm kann ich Über alles reden. Ich finde es toll, dass er nicht nur von Fußball und Filmstars spricht. Er interessiert sich auch fÜr Tiere und Kultur von Japan. Antek ist intelligent und scharfsinnig. Mir gefällt, dass er hilfsbereit ist. Er erklärt mir Mathe, weil ich Probleme damit habe. Ich kann ihm vertrauen. Im Gegenteil zu anderen Jungen ist er weder eingebildet noch langweilig. Ich liebe ihn, weil er seine GefÜhle zeigen kann. Manchmal ist er unpÜnktlich und das greift die Nerven an, aber niemand ist Ideal. Ich finde, er ist keine durchschnittliche Person. Er ist auch gutaussehend und viele Mädchen beneiden mich um ihn. Ich wÜnsche jedem so einen guten Freund.

Słowniczek

sein verwöhnt - być rozpieszczanym

versuchen - próbować

suchen - szukać

glücklich machen - uszczęśliwiać

im siebentem Himmel schweben - być w siódmym niebie

sorgen für IV p. - troszczyć się o

schenken - podarować

das Verständnis - zrozumienie

in guter Laune sein - być w dobrym humorze

vertrauen - ufać

ein großer Schatz - duży skarb

sich verlieben - zakochać się

verlegen - zakłopotany

stammeln - jąkać się

sich verhalten - zachowywać się

rot werden - czerwienić się

verbergen - ukrywać

das Gefühl - uczucie

keine Gegenliebe finden - kochać bez wzajemności

wirken - działać

sorgen für IV p. - troszczyć się o

einen festen Freund haben - mieć chłopaka

ehrlich - szczery

scharfsinnig - bystry

hilfsbereit - uczynny

erklären - wyjaśniać

eingebildet - zarozumiały

die Nerven angreifen - działać na nerwy

durschnittliche Person - przeciętna osoba

gutaussehend - przystojny

beneiden - zazdrościć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pierwsza miłość

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.