Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Koncert życzeń (T. Różewicz)

Koncert życzeń (T. Różewicz)

Ten gorzki wiersz ma duże walory wychowawcze. Bez niedomówień dotyka spraw bardzo ważnych: zaniku więzi między ludźmi. Obrazuje znieczulicę społeczną. Podmiot liryczny nawołuje do innych zachowań.

Pierwsza wprowadzająca zwrotka to opis codziennego zachowania babuni. Jest to osoba, która stara się być możliwie niezauważalna: „udaje starą salopkę/ miotełkę do zamiatania”.

Babunia nie „rzuca się w oczy” także dzięki pokornemu stosunkowi do otoczenia: „uśmiecham się do wszystkich”. Ciągle nasłuchuje i uśmiecha się „nawet do klamki”, zanim ktoś nadchodzący otworzy drzwi. Z jej zachowania wynika, że jest to istota bezbronna, zawsze gotowa uśmiechać się lub znikać na palcach.

W trzeciej zwrotce następuje dramatyczne zderzenie świata babuni ze światem zewnętrznym. Zaczyna się od wydarzenia wręcz dziecinnego: „kiedyś wsadziłam palec do garnuszka / z miodem (...). Słowo miód ma w tym wierszu znaczenie dosłowne i symboliczne, oznacza bowiem wszystko, co dobre. Nawiązuje do tego zwrot „mdli mnie / z miłości”, który obrazuje nadmiar uczucia, czynnika najważniejszego w życiu bohaterki. Drugi element tej zwrotki stanowi ostre przeciwieństwo pierwszego. Błahe zdarzenie - zatopienie palca w słoiku - wywołuje nieproporcjonalną do przyczyny reakcję otoczenia. Przedstawił ją poeta w wymiarze Apokalipsy: „odezwały się głosy trąb” nastąpił „sąd ostateczny”.

Zapamiętaj!

Apokalipsa - opis końca świata zamieszczony w ostatniej z ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu.

Wrogość świata została wyrażona w sposób rzeczowy „przedmioty mają zęby i pazury”.

Czwarta zwrotka ma charakter skargi, pełnej wyrzutu i goryczy. Poeta, nazywając staruszkę krzesłem, „które przestawiają z kąta w kąt”, chce wskazać, iż wszyscy traktują ją jak zwykły przedmiot.

Treść ostatniej zwrotki wyraźnie kontrastuje z treścią poprzednich. Życzenia od rodziny z okazji „sto pierwszych urodzin” w oderwaniu od całości można by uznać za wyraz serdecznych uczuć. W kontekście opowiadania babuni mają wymowę ironiczną.

Ironiczny charakter ma podtytuł: Opowiadanie babuni z kraju chrześcijańskiego. Opowiada wnikliwy obserwator, wrażliwy na krzywdę innych.Chrześcijaństwo zobowiązuje do innego zachowania wobec bliźnich. Na pewno nie do fałszu. W „kraju chrześcijańskim” osoby starsze powinno się otaczać miłością i szacunkiem. Nie można dopuścić, by czuły się osamotnione, opuszczone i niepotrzebne.

Utwór ten jest przykładem wiersza wolnego.

Zapamiętaj!

Wiersz wolny - wiersz nie posiadający określonych reguł budowy. Nie ma stałego akcentu, jednakowej liczby sylab w wersie. Długość wersów może być zróżnicowana, a podstawowym składnikiem rytmu jest powtarzalność wersów.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.