Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Który stwarzasz jagody (ks. J. Twardowski)

Który stwarzasz jagody (ks. J. Twardowski)

Wiersz - modlitwa

Ten wiersz ma formę modlitwy (składa się z dwóch części: w pierwszej - dłuższej - poeta opisuje piękno świata stworzonego przez Boga, w drugiej - krótkiej, dwuwersowej - zawarta jest prośba do Stwórcy). Podmiot liryczny, (czyli postać mówiąca w wierszu) zwraca się wprost do Pana Boga. Bóg pokazany jest tutaj jako Stwórca prawdziwych cudów przyrody - rzeczy wspaniałych, a zarazem zwyczajnych, np. „jagód”, „ślimaka co zasypia na sześć miesięcy”. Bóg jest kimś łagodnym, miłosiernym i życzliwym wobec swoich stworzeń - a więc także wobec człowieka.

Ostatnie słowa wiersza: „spraw / niech poeci piszą wiersze prostsze od wspaniałej poezji” można rozumieć jako prośbę o to, by wszystko - również wiersze - było tak cudownie proste i piękne, jak świat stworzony przez Boga.

Utwór wywołuje uczucie radości, pokory, uległości, podziwu dla Stwórcy, akceptacji i tolerancji wszystkiego, co istnieje, zachwytu nad pięknem świata. Budzi również refleksje nad doskonałością Boga, a także nad pięknem prostych, zwyczajnych dzieł literackich.

Twardowski nie zastosował wielu środków poetyckich. Wiersz cechuje prostota, czyli ta cecha poezji, o którą podmiot liryczny prosi Boga. Znamienne jest dla twórczości tego poety, że nie zastosował on żadnych znaków przestankowych. Spośród środków artystycznych wyróżnić można: przenośnię („lato chrabąszczowe”) i uosobienie, czyli nadanie roślinom i zjawiskom przyrody cech ludzkich („smutek roślin”, „niezgrabny śnieg co ma wdzięk większy”).

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.