Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża (P. Zuchniewicz)

Wszystko o bohaterach

ks. Karol Wojtyła - opowiadanie o kapłańskich latach Papieża rozpoczyna się, kiedy jako dwudziestosześcioletni ksiądz wyjeżdża on na studia do Rzymu. To ciekawy świata młody człowiek, o niezwykłej osobowości, poświęcający dużo czasu na modlitwę, łatwo nawiązujący kontakty z ludźmi, mądry, przenikliwy. Z czasem ujawnia się niezwykła pracowitość Karola, który wykorzystuje każdą chwilę dnia, oraz jego żelazna konsekwencja w realizacji zamierzeń.

Stanisław Starowieyski - młody kleryk, który wraz z Karolem pojechał na studia do Rzymu, aby studiować teologię. Ksiądz Stanisław Starowieyski jest autorem Kalendarium życia Karola Wojtyły.

ks. Kazimierz Buzała - proboszcz parafii w Niegowici, dokąd został oddelegowany Wojtyła po powrocie ze studiów w Rzymie. Początkowo nie wierzył, że młody ksiądz po powrocie z „dalekiego świata” zaadaptuje się w małej wiejskiej parafii, potem podziwiał jego pracę, kontakty z parafianami.

kard. książę Adam Stefan Sapieha - „Książę Niezłomny”, jak go nazwano w czasie II wojny światowej, kiedy okazał prawdziwie niezłomną postawę wobec okupanta. Metropolita krakowski. Udzielił Wojtyle święceń kapłańskich i wysłał go na studia do Rzymu. Człowiek o niezwykłej charyzmie. Wielki autorytet moralny Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej i panowania komunizmu.

Abp. Eugeniusz Baziak - następca kard. Sapiehy, były metropolita lwowski, popiera kandydaturę Wojtyły na biskupa pomocniczego, przeczuwa, że ten niezwykły człowiek odegra w dziejach Polski, a może nawet Europy i świata ogromną rolę.

Prymas Stefan Wyszyński - w czasie akcji aresztowany przez komunistów, autor tzw. Ślubów Jasnogórskich, które zostały odnowione na Jasnej Górze 28 sierpnia 1956 r. na pamiątkę ślubów, jakie w 1656 r. złożył tu w czasie potopu szwedzkiego ówczesny król polski, Jan Kazimierz. Wyszyński zawierzył w Ślubach... Maryi cały naród polski.

Studenci związani z duszpasterstwem akademickim - młodzi ludzie, którzy poszukują ideałów duchowych w czasach materializmu i komunistycznej propagandy. Studenci Politechniki Krakowskiej: Staszek Rybicki, Jacek Federowicz, Jerzy Ciesielski, studentki polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Danuta Plebańczyk, Danuta Skrabianka, Krysia Harerówna, Teresa Skawińska, Zosia Jaroniówna i inni. Są serdeczni, otwarci, inteligentni, chcą się rozwijać i czują, że pod kierunkiem takiego umysłu i siły ducha, jakie posiada Wojtyła, będą mogli wiele skorzystać. Uwielbiają swojego Wujka.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.