Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wielokrotności liczb

Wielokrotności liczb

Wielokrotności liczby otrzymujesz mnożąc daną liczbę przez kolejne liczby naturalne. 0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej.

Przykład 1

Wielokrotności liczby 5:

Wielokrotności liczb. Wielokrotności danej liczby jest nieskończenie wiele.

Wielokrotności liczby 5 to: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30...

Przykład 2

Wielokrotności liczby 11 to:

Wielokrotności liczb.

Pamiętaj

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej.

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1.

Zadanie 1

Dane sa liczby 0, 8, 9, 16, 42, 164, 180.

Wskaż wielokrotności:

a) liczby 3

b) liczby 4

c) liczby 9

Rozwiązanie

a) Wybierając spośród liczb wielokrotności liczby 3, korzystasz z faktu, że mnożenie i dzielenie to działania odwrotne.

W takim razie jeżeli

Wielokrotności liczb. Wielokrotność liczby 3. Podzielna przez 3.

Sprawdzasz kolejno, które liczby są podzielne przez 3.

Wielokrotności 3 to:

Wielokrotności liczb. 0 jest wielokrotnością każdej liczby. Opuściłam 8, ponieważ 8 : 3 = 2 r 2. 9 : 3 = 3. Opuściłam 16, ponieważ nie dzieli się przez 3 bez reszty. Liczba 164 nie dzieli się przez 3. 180, bo 180 dzieli się przez 3. 8, 16, 36 wiem z tabliczki mnożenia. 9, 36 wiem z tabliczki mnożenia.

Zauważ, że liczby będące wielokrotnościami 9 są równocześnie wielokrotnościami 3 (ponieważ 9 jest wielokrotnością liczby 3).

Zadanie 2

Podaj wielokrotności liczby 17 mniejsze od 100.

Wielokrotności liczb. 102 jest większe od 100. STOP

Odp.:

Wielokrotności liczby 17 mniejsze od 100 to: 0, 17, 34, 51, 68, 85.

Wspólna wielokrotność dwóch lub więcej liczb to liczba różna od zera, która należy do zbioru wielokrotności każdej z tych liczb.

Przykład

Jeżeli W oznaczysz zbiór liczb będących wielokrotnościami, to zbiór wielokrotności liczby 8:

Wielokrotności liczb.

a zbiór wielokrotności liczby 12 to:

Wielokrotności liczb.

Zbiór wspólnych wielokrotności liczb 8 i 12 to liczby zaznaczone kółeczkami.

Wielokrotności liczb.

Najmniejsza z nich - liczba 24 to najmniejsza wspólna wielokrotność.

Zadanie 3

Podaj najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 10 i 15.

Rozwiązanie

Wielokrotności liczb.

Odp.:

Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 10 i 15 jest liczba 30.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wielokrotności liczb

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.