Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

- Kwasy karboksylowe reagują z metalami, np. z magnezem

Równanie reakcji:

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych. Kwas octowy. Octan magnezu.

Reszta kwasowa kwasu octowego CH3COOH jest jednowartościowa, bowiem odszczepia 1 kation H+, natomiast magnez jest dwuwartościowy. Należy więc w cząsteczce octanu magnezu „użyć” dwóch reszt kwasowych CH3COO-, aby „zrównoważyć” dwuwartościowy magnez.

- Kwasy reagują z wodorotlenkami, np. z NaOH

Równanie reakcji:

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych. Kwas octowy, wodorotlenek sodu, octan sodu, woda.

W czasie reakcji kwasów karboksylowych z metalami oraz wodorotlenkami powstają sole tych kwasów. Nazwę soli tworzymy, tak jak w przypadku soli nieorganicznych, od nazwy kwasu, z którego powstały:

kwas karboksylowy - nazwa soli

kwas mrówkowy - mrówczan .....

kwas octowy - octan .....

Czy reakcja kwasu karboksylowego z wodorotlenkiem sodowym jest reakcją zobojętniania?

Reakcję (*) napiszemy jonowo, czyli w postaci jonów. Przypomnijmy sobie, jak dysocjuje kwas octowy i wodorotlenek sodowy:

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych. Kwas octowy, anion octanowy, kation wodorowy, dysocjacja. Wodorotlenek sodowy, kation sodu, anion wodorotlenowy.

Pamiętając o równaniach dysocjacji przedstawionych powyżej, napiszemy reakcję:

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych.

jonowo:

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych.

Po zredukowaniu po obu stronach równania tych samych wyrażeń otrzymujemy zapis jonowy reakcji zobojętniania.

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych.

Zapamiętaj!

Reakcje kwasów karboksylowych z zasadami są reakcjami zobojętniania. Otrzymujemy w nich dobrze rozpuszczalną w wodzie sól oraz cząsteczkę wody.

Podział kwasów karboksylowych R — COOH

(ze względu na długość łańcucha węglowodorowego)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.