Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol)

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol)

Glikol - alkohol dwuwodorotlenowy: C2H4(OH)2

- wzór półstrukturalny

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol).

Poprawna nazwa: związek ma 2 atomy węgla, jest więc pochodną etanu, w której 2 atomy wodoru zostały zastąpione dwoma (dwa = di) grupami wodorotlenowymi: — OH. Po nazwie węglowodoru wstawiamy liczbę i nazwę podstawionych grup funkcjonalnych.

Mamy więc:

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol). Etanodiol. Nazwa węglowodoru, od którego pochodzi alkohol. Liczba przedstawionych grup funkcyjnych. Nazwa pochodnej węglowodorów alkohol.

Glicerol (gliceryna) - alkohol trójwodorotlenowy: C3H5(OH)3

- wzór półstrukturalny:

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol).

Poprawna nazwa: związek ma trzy atomy węgla, jest więc pochodną propanu, w którym 3 atomy wodoru zostały zastąpione trzema (trzy = tri) grupami wodorotlenowymi: — OH. Nazwę tego związku tworzymy więc podając nazwę alkanu: propan, następnie liczbę podstawionych grup — OH - czyli trzy (tri) oraz końcówkę -ol, jako nazwę grupy hydroksylowej.

Mamy więc:

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol). 1,2,3-propanotriol. Nazwa węglowodoru, od którego powstał alkohol. Liczba grup funkcyjnych. Nazwa pochodnej węglowodorów alkohol.

Właściwości glikolu: bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim smaku, dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest trująca, łatwopalna.

Właściwości gliceryny: gęsta, bezbarwna ciecz o słodkawym smaku, nietoksyczna, palna, higroskopijna (chłonie wodę z otoczenia), dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Jak spalają się alkohole wielowodorotlenowe w tlenie?

- glikol (etanodiol)

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol). Uzupełniamy współczynniki wg schematu podanego przy spalaniu alkanów.

- gliceryna (propanotriol)

Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol). Gliceryna.

Zastosowanie alkoholi wielowodorotlenowych:

- glikol znalazł zastosowanie jako składnik mieszanek o niskiej temperaturze krzepnięcia, do produkcji żywic i włókien syntetycznych.

- gliceryna - służy do produkcji kosmetyków, środków farmaceutycznych, do produkcji barwników, płynów hamulcowych oraz produkcji materiałów wybuchowych.

Zapamiętaj!

- Alkohole są to pochodne węglowodorów, które zawierają grupę hydroksylową: -OH (grupa funkcyjna).

- Alkohole, w których atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową noszą nazwę alkoholi jednowodorotlenowych. Tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n+1OH lub R - OH (np. metanol, etanol).

- Alkohole mogą zawierać więcej niż jedną grupę wodorotlenową. Noszą nazwę alkoholi wielowodorotlenowych (np. glikol, gliceryna).

- Alkohole są cieczami, nie dysocjują w środowisku wodnym, dobrze rozpuszczają się w wodzie, są lotne i palne, same są dobrymi rozpuszczalnikami. Metanol i glikol są truciznami.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Alkohole wielowodorotlenowe (glikol, glicerol)

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.