Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Estry

Estry

Estry to produkty reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami, czyli:

Estry. Kwas + alkohol = ester + H2O.

np. reakcja kwasu octowego z etanolem:

Estry. Kwas octowy, etanol, ester, woda.

Z cząsteczki kwasu octowego „odczepia” się grupa hydroksylowa — OH, natomiast od cząsteczki alkoholu - jon wodorowy H+. Oba jony łączą się ze sobą tworząc cząsteczkę wody. Pozostałe cząstki utworzą ester o wzorze podanym wyżej.

Jak nazwać otrzymany ester?

Ponieważ ester jest pochodną kwasu octowego, a swoją budową przypomina sól, jego nazwę będziemy tworzyć podobnie jak w przypadku soli, czyli:

octan... Drugi wyraz określa nazwę alkilu (pochodzącego od alkoholu) — C2H5 etyl. Wobec tego powstały ester będzie nazywał się: octan etylu.

Porównaj reakcje:

Estry. Kwas octowy, wodorotlenek sodowy, octan sodu (sól), woda.Estry. Kwas octowy, alkohol etylowy (etanol), octan etylu (ester), woda.

Reakcja kwasu karboksylowego z alkoholem nosi nazwę estryfikacji.

Estry kwasu octowego to octany.

Estry kwasu mrówkowego to mrówczany.

Estry kwasu masłowego to maślany.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Estry

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.