Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zestawienie wiadomości o pochodnych węglowodorów

Zestawienie wiadomości o pochodnych węglowodorów

Zestawienie wiadomości o pochodnych węglowodorów. Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry. Grupa funkcyjna, wzór ogólny rodziny, nazwa grupy funkcyjnej (grupa hydroksylowa lub wodorotlenowa, grupa karboksylowa, grupa estrowa), inne własności (alkohole jednowodorotlenowe, alkohole dwuwodorotlenowe, alkohole trójwodorotlenowe, niższe kwasy karboksylowe ulegają dysocjacji, wyższe kwasy karboksylowe nie ulegają dysocjacji, sole sodowe lub potasowe kwasów tłuszczowych to mydła, ciecze o przyjemnym zapachu), przedstawiciele (etanol, glikol, glicerol lub gliceryna, kwas mrówkowy metanowy, kwas octowy etanowy, octan etylu).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.